100.000 gezinnen kregen brandstoftoelage in 2010

100.000 gezinnen kregen brandstoftoelage in 2010

Nieuws

In 2010 zullen ongeveer 100.000 gezinnen een toelage hebben gekregen bij de aankoop van stookolie, lamppetroleum of propaangas in bulk.

In 2010 zullen ongeveer 100.000 gezinnen een toelage hebben gekregen bij de aankoop van stookolie, lamppetroleum of propaangas in bulk. Dat maakte het Sociaal Verwarmingsfonds bekend.

In de toekomst kunnen dat er nog meer worden, want met de actie “Een warm gebaar” wil het fonds meer rechthebbenden aanzetten om de toelage te vragen bij het OCMW. Bijna 800 brandstofhandelaars en hun 2.000 chauffeurs steunen de actie: ze zullen folders aan klanten uitdelen.

Het Sociaal Verwarmingsfonds betaalt een deel van de verwarmingsfactuur van zij die het financieel moeilijk hebben: dat zijn mensen die leven van een ziekte- en invaliditeitsverzekering, mensen met een begrensd inkomen en mensen met schuldoverlast. Zij kunnen zich richten tot het OCMW om de toelage te krijgen.

Solidariteitsbijdrage

Daarnaast wil het Verwarmingsfonds ook eenvoudige energiebesparende maatregelen onder de aandacht brengen. “Zodat mensen die het al moeilijk hebben met de energiefactuur, zeker geen euro te veel uitgeven”, zo luidt het.

Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan het ontluchten van radiatoren en het dichten van kieren bij ramen en deuren. Het fonds wordt gefinancierd via een solidariteitsbijdrage op alle olieproducten die bestemd zijn voor verwarming.

Op die manier werd in 2010 bijna 8 miljoen euro opgehaald. Maar omdat het fonds voor meer dan 20 miljoen euro uitgaf, moest de federale overheid 12 miljoen euro bijpassen.

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels