5 tips om problemen met je aannemer te vermijden

5 tips om problemen met je aannemer te vermijden

Reportages

Een woning bouwen of verbouwen loopt niet altijd van een leien dakje. Hoe kan je problemen vermijden en waar kan je terecht als je overhoop ligt met je aannemer?

Doe beroep op een bekwame en betrouwbare aannemer

Waar vind je die? Mond-aan-mond reclame is nog steeds de beste publiciteit, ook voor een aannemer. Of misschien ken je wel een aannemer waarmee een familielid of vriend goede ervaringen heeft. Ook je architect kan je een aannemer aanraden die hij vertrouwt en waarvan hij weet dat hij kwalitatief goed werk doet.

Niets belet je om referenties te vragen aan een kandidaat-aannemer. Het is aan te raden deze referenties te controleren door contact op te nemen met de personen die de aannemer als referentie opgeeft. Ga eveneens na of de aannemer ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en of hij geregistreerd is voor de werken die hij bij jou moet uitvoeren. Een pluspunt is dat de aannemer is aangesloten bij de Verzoeningscommissie Bouw (zie verder) zodat je later op gemakkelijke manier eventuele geschillen kunt oplossen.

Vraag steeds geschreven en voldoende gedetailleerde documenten

Vermijd zoveel mogelijk mondelinge afspraken met je aannemer. Afspraken zet je best steeds op papier.

 

Zorg ervoor dat je architect een lastenboek opstelt met daarin een verwijzing naar de relevante normen of technische voorschriften met betrekking tot de uit te voeren bouwactiviteiten. Als er nadien een geschil zou rijzen, dan kunnen deze verwijzingen een doorslaggevend element vormen bij de oplossing door de rechtbank.

Vraag steeds een schriftelijke, duidelijke offerte van de uit te voeren werken. Houd er wel rekening mee dat de daarin vermelde prijzen slechts een idee geven van de uiteindelijk te betalen kosten.

Spreek duidelijke termijnen af

Als bouwheer heb je er alle belang bij dat de werken zo vlug mogelijk opschieten en dat je zo goed mogelijk kunt inschatten wanneer de werken zullen voltooid zijn. Dit is onder andere belangrijk om een lopend huurcontract tijdig te kunnen beëindigen om zo te vermijden dat je zowel huurgeld moet betalen als een lening moet terugbetalen.

Spreek daarom ook een duidelijke termijn af met de aannemer en vermeld een begin- en einddatum. Vermijd daarbij onduidelijke termijnen zoals ‘voltooiing binnen de 150 werkdagen’. Belangrijk is ook een sanctie te voorzien bij het overschrijden van de overeengekomen termijn van voltooiing. Dit kan bijvoorbeeld een bepaalde vergoeding per dag vertraging zijn.

Wees voorzichtig met cashbetalingen

 

Cashbetalingen zijn mogelijk, maar wees voorzichtig als de aannemer een betaling in cash vraagt. Een aannemer die je zou verplichten om een bepaald werk cash te betalen, kan dit juridisch niet afdwingen. Wees op je hoede als een aannemer je allerlei beloftes doet zoals het geven van korting op de materialen of een snellere uitvoering van de werken bij een onmiddellijke contante betaling. Stem je toch in met een cashbetaling, dan vraag je natuurlijk altijd naar een betalingsbewijs.

Ga naar de Verzoeningscommissie Bouw

De Verzoeningscommissie bouw kan enkel optreden bij discussies tussen een particuliere bouwheer en een professioneel (een aannemer of architect). Het moet bovendien gaan om een gebouw dat niet louter voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt. Overigens kan een betwisting enkel aan de Verzoeningscommissie worden voorgelegd als jij en de aannemer het daar ook over eens zijn.

Je kan van meet af aan voorzien in de aannemingsovereenkomst dat een eventueel latere beslissing aan de Verzoeningscommissie Bouw zal worden voorgelegd. De commissie zal zich alleen buigen over zogenaamde technische problemen (bijvoorbeeld er zijn scheuren in de muren, het dak lekt,…). De commissie neemt dus geen standpunt in over eventuele juridische vragen (zoals bijvoorbeeld de draagwijdte van bepaalde clausules in de overeenkomst). (JS)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels