65% van Limburgse bouwbedrijven verliest opdrachten aan buitenland zegt recente enquête

65% van Limburgse bouwbedrijven verliest opdrachten aan buitenland zegt recente enquête

Nieuws

Naar aanleiding van het bouwverlof voerden Confederatie Bouw Limburg en Voka - Kamer van Koophandel Limburg hun jaarlijkse bouwenquête uit. De vooruitzichten zijn positiever dan vorig jaar, maar de crisis laat zich nog steeds voelen. Bovendien heeft 65% procent van de ondervraagden het gevoel dat ze opdrachten verliezen aan concurrentie uit het buitenland.

Naar aanleiding van het bouwverlof voerden Confederatie Bouw Limburg en Voka – Kamer van Koophandel Limburg hun jaarlijkse bouwenquête uit. De vooruitzichten zijn positiever dan vorig jaar, maar de crisis laat zich nog steeds voelen. Bovendien heeft 65% procent van de ondervraagden het gevoel dat ze opdrachten verliezen aan concurrentie uit het buitenland.

In 2013 begon de Limburgse economie aan een herstel van de economische crisis. Volgens Confederatie Bouw Limburg en Voka zijn de sterke motoren van deze heropleving de export én de bouwsector. “Deze laatste zit nog bijlange niet op het niveau van voor de crisis maar kan toch best aardige cijfers voorleggen”, aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka – KvK Limburg. Volgens Johann Leten zijn bijkomende overheidsmaatregelen om de oneerlijke concurrentie tegen te gaan absoluut noodzakelijk aangezien de bouwsector een van de drijvende krachten is achter de Limburgse economie.

Groeiverwachtingen stijgen langzaamaan

Op gebied van groeiverwachtingen in de bouwsector verwacht de helft van de respondenten dat de totale omzet in 2014 lager zal liggen dan in 2013. Vorig jaar lag dit percentage nog op 60%. Iets meer dan 1 op de 4 bouwondernemingen budgetteert een status quo, terwijl de resterende 25% een hogere omzet verwacht. Ook met betrekking tot de winstmarges, zijn de verwachtingen iets optimistischer dan vorig jaar. Minder dan 60% voorziet een daling van de winst. Dit cijfer ligt met 5% lager dan vorig jaar. 21% verwacht dat alles bij het oude blijft en 19 % voorspelt winst te maken in 2014.

Geen grote verschuivingen in ordeportefeuilles

Met betrekking tot de orderportefeuille worden geen grote verschillen vastgesteld ten opzichte van vorig jaar. 1 op 4 bouwondernemers heeft een orderportefeuille die na het bouwverlof voor minder dan een maand gevuld is. 43% heeft nog tussen de 1 maand en de 3 maanden werk op de plank, voor 20% lopen er nog opdrachten die tussen de 3 en de 6 maanden in beslag nemen. Minder dan 1 op de 7 bedrijven heeft opdrachten voor een nog langere periode (> 6 maanden) in het verschiet.

Opvallende factoren

Volgens Rik Mondelaers, gedelegeerd bestuurder – directeur Confederatie Bouw Limburg zijn de dalende overheidsinvesteringen in infrastructuur (27%) een andere factor die dit jaar opvalt. Andere factoren die de groei limiteren in de bouwsector zijn het laattijdig betalen van facturen (25%) en het vinden van geschikte arbeidskrachten (37%). Het algemene economische klimaat tenslotte heeft evenzeer een grote impact (50%) op de van nature erg conjunctuurgevoelige bouwsector.

Gevolgen voor de arbeidsmarkt

De lagere groeiverwachting zorgt ervoor dat 29% van de bouwbedrijven eraan denkt om het personeelsbestand in het najaar en volgend jaar af te bouwen. Bovendien is slechts 11% van plan extra mensen aan te werven. Ongeveer de helft van de respondenten schat dat ze evenveel mensen aan het werk kunnen houden.

Inzetten op internationalisering

Uit de bevraging komt naar voren dat de Limburgse bouwondernemingen een gelijkaardige omzet in het buitenland draaien dan vorig jaar. Johann Leten verduidelijkt: “Op vlak van internationalisering is er nog werk aan de winkel. Slechts iets meer dan 1 op de 5 bouwbedrijven kijkt over onze landsgrenzen heen. De Limburgse bouwsector levert nochtans topkwaliteit af. En voor kwaliteit is altijd een markt te vinden. Bedrijven kunnen de daling van de binnenlandse vraag dus voor een deel proberen op te vangen door zich meer op het buitenland te richten.”

Zo’n 25% van de bouwondernemingen geeft aan gebruik te maken van buitenlandse werknemers. De krapte op de arbeidsmarkt, tezamen met de hoge loonkost zijn de voornaamste redenen. De vijver waar het meest in gevist wordt, is Oost-Europa.

Buitenlandse concurrenten

De buitenlandse concurrentie laat zich voelen. Niet minder dan 65% van de Limburgse bouwbedrijven verliest opdrachten aan buitenlandse concurrenten. Vorig jaar lag dit cijfer op 60%, twee jaar geleden op 38%.

“Bovendien verwacht meer dan 1 op 3 ondernemingen dat ze nog eens tussen de 1 en 25% meer projecten gaan verliezen het komende jaar. Een zorgwekkende evolutie. Sinds de vrijmaking van de Europese markt kwam de voornaamste buitenlandse concurrentie uit Oost-Europa. De afgelopen jaren heeft Nederland zich echter ook opgeworpen als concurrent. Zij kunnen profiteren van een gunstiger sociaal statuut en zo onder de prijzen duiken,” aldus Rik Mondelaers.

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels