‘7 procent minder binnenlandse werknemers bouwsector door detachering EU-werknemers’

Actualiteit, Nieuws

Mede door de toenemende detachering van EU-werknemers in ons land is het aantal binnenlands werknemers in de bouwsector in de periode 2011-2015 met 7 procent gedaald. In 2015 was al één op drie personen actief in de Belgische bouwsector gedetacheerd vanuit een andere EU-lidstaat. Dat blijkt uit het onderzoek van het Leuvense onderzoeksinstituut HIVA.

Bij detachering stellen buitenlandse werkgevers voor een bepaalde periode arbeidskrachten tewerk in België. Zij moeten hierbij de in ons land geldende loon- en arbeidsvoorwaarden respecteren, maar blijven wel onderworpen aan de sociale zekerheid in hun eigen land. Het aandeel van de detachering in de totale tewerkstelling in ons land steeg in de periode 2011-2015 van 2,7 tot 4,4 procent. In de bouwsector was dit in 2015 al opgelopen tot 1 op 3.

De toenemende detachering deed de binnenlandse tewerkstelling in de periode 2011-2015 dalen met 7 procent. Het effect was vooral voelbaar bij de ruwbouw en stukadoorswerken. De globale tewerkstelling in de bouw steeg echter sterk want voor elke binnenlandse werknemer minder werden er 5 gedetacheerden in dienst genomen. Opmerkelijk is ook de toename van binnenlandse zelfstandigen met bijna 11 procent. Ook 1 op 5 van de buitenlanders heeft het zelfstandigenstatuut.

In totaal doet naar schatting 1 op 10 Belgische ondernemingen in de bouwsector beroep op detachering, maar het blijkt vooral de aannemers met de grootste omzet te zijn die dat doen. Van de 100 aannemers met de grootste omzet doet 80 procent hierop beroep, terwijl kleinere er weinig of geen gebruik van maken. De HIVA-onderzoekers vrezen dat deze kleinere ondernemingen hierdoor op termijn uit de markt zullen geconcurreerd worden.

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels