Aandachtspunten bij de aankoop

Aandachtspunten bij de aankoop

niet importeren

We beginnen bij het begin: een bouwgrond of een huis naar uw zin vinden.

Aan het begin van elk avontuur moet u keuzes maken. Onderweg gebeurt altijd wel iets onverwachts. Er staan u ongetwijfeld heel wat mooie én… minder mooie verrassingen te wachten. Ook bij de aankoop, de renovatie of de bouw van een woning gaat het om een groot avontuur. Met alle gevolgen vandien…

In de wirwar van bouw- en verbouwprocedures dreigt iedereen af en toe het noorden te verliezen. Want er moet veel gebeuren: plannen ontwerpen, een aannemer kiezen, het budget onder controle houden, de oplevering van de werken bijwonen…

Laten we beginnen bij het begin: u droomt van een bouwgrond of een huis waar u de rest van uw leven kan doorbrengen. Het is vandaag niet gemakkelijk meer om zeldzame pareltjes te vinden. Zelfs de geschikte locatie zoeken is niet evident.

Met welke objectieve elementen moeten we bij de aankoop van een onroerend goed rekening houden?

Dhr. Van de Ligging (stadsplanner): In België bestaan er regionale en gemeentelijke voorschriften én verkavelingen waarin de bestemming van gronden, de toegelaten bebouwing en de gebruikte materialen worden gedefinieerd. Die regelgeving kan u opvragen bij de gemeentelijke en gewestelijke instanties.

Mevr. Skhief (architecte en stedenbouwkundige): U moet niet enkel de bestemming van het terrein bestuderen, maar ook die van de omgeving. Ik herinner me een eigenaar die ervan overtuigd was dat het terrein achteraan zijn tuin in een landbouwzone lag (en dus moeilijk kon worden bebouwd). Hij baseerde zich daarvoor op wat de broer van een collega hem had verteld. Hij had die informatie nooit gecontroleerd en was stomverbaasd te horen dat er een bouwaanvraag voor 120 woningen was ingediend. Een tip: check uw bronnen!

Dhr. Van de Ligging: Vergeet ook niet dat juridische uitspraken (blijvende) gevolgen kunnen hebben. Denken we maar aan de erfdienstbaarheid van overpad (die derden het recht geeft over uw perceel te lopen). Dergelijke elementen zijn te controleren bij het kadaster. Ook uw notaris kan u informeren.

Mevr. Grenoushell (specialiste energiebezuiniging): Win ook informatie in betreffende plannen om ondergrondse elektriciteitsleidingen, hoogspanningskabels, pijpleidingen en dergelijke aan te leggen…

Hoe kunnen we nagaan of een terrein kan worden bebouwd?

Dhr. Van de Ligging: De procedures verschillen van Gewest tot Gewest, maar zijn hoe dan ook complex en worden uiteindelijk weinig gevolgd. De belangrijkste gegevens moeten door de notaris worden vermeld bij de verkoop van het perceel. U kunt ze ook opvragen via internet of bij de stedenbouwkundige dienst van de gemeente. Vergeet niet dat sommige voorschriften het karakter hebben van een richtlijn, terwijl andere verplichtend zijn. Het is niet noodzakelijk om eigenaar te zijn van de grond om daarvoor een stedenbouwkundig attest nr. 1 te kunnen aanvragen. U kunt dus over alle informatie beschikken vóór u beslist.

Dhr. Haunney (financieel adviseur): Aangezien de volgorde voor de plannen (sector, bestemming…) en reglementeringen vrij complex is, kan u zich het best laten adviseren door een professionele architect of stedenbouwkundige. U controleert alles maar beter vooraf, zodat u de verkoopovereenkomst naderhand niet hoeft te verbreken, want dat kost veel geld.

In welke mate beïnvloedt de omgeving van een perceel het energieverbruik in een toekomstige woning?

Dhr. Haunney: De typologie van uw huis (rijwoning, drie of vier gevels) kan impact hebben, zowel op de kostprijs van de constructie (een rijwoning is minder duur dan een huis met vier gevels) als op de kosten voor verwarming.

Mevr. Grenoushell: De energiebron is eveneens belangrijk. Ga na of u de woning kan aansluiten op het gasnet. Hetzelfde geldt voor de plaatsing van zonnepanelen in functie van de ligging: controleer eerst of de gebouwen en de begroeiing rondom een dergelijke installatie niet belemmeren. Bijvoorbeeld: 10% schaduw op een fotovoltaïsche zonnepaneel kan het rendement met meer dan 50% doen dalen.

Dhr. Van de Ligging: Sommige gemeenten leggen bepaalde bouwtypes en inplantingen op via gemeentelijke bouwvoorschriften en de verkavelingvergunning. Toekomstige bouwheren moeten dus informatie inwinnen bij de stedenbouwkundige diensten.

Mevr. Grenoushell: De bouwomgeving en de natuurlijke omgeving beïnvloeden tevens de blootstelling aan wind. Is er een grote blootstelling, dan bestaat het risico op insijpeling bij regenweer en kan het thermische verlies oplopen. De natuurlijke omgeving (bomen, struiken…) heeft ook invloed op de onderhoudsfrequentie, de afvoerpijpen, de tuin…

Waarop moeten we specifiek letten bij de aankoop van een perceel?

Dhr. Van de Ligging: Let een beetje op de namen van de straten in de buurt: sommige namen zullen u ertoe aanzetten de aard van de ondergrond nauwkeuriger te controleren. Denken we maar aan de Moerasstraat, de Groevestraat… Indien u twijfelt, laat dan proefboringen (draagkracht) uitvoeren en laat de ondergrond (samenstelling) analyseren.

Mevr. Grenoushell: De aanwezigheid van een bepaalde begroeiing geeft een idee van de vochtigheidsgraad. Een waterloop op het terrein of reliëfverschillen (ook in de omgeving) verhogen het risico op overstromingen. Binnenkort worden op internet de overstromingszones in kaart gebracht.

Dhr. Haunney: Probeer in een verkaveling de conclusies van de bodemtests voor de aanleg van wegen in te kijken. Zo krijgt u een beeld van de draagkracht van de bodem én van de aanwezigheid van water. Dergelijke factoren kunnen de kostprijs van uw werken behoorlijk de hoogte in jagen.

Mevr. Skhief: Praat met de buren: hun ervaring kan nuttig zijn, zeker wat betreft geur- en lawaaihinder. De wind versterkt soms geluiden of geuren van fabrieken, boerderijen (let op: die kunnen variëren naargelang het seizoen), autowegen, luchthavens… Bezoek de gekozen locatie dus gerust enkele keren en liefst op verschillende momenten.

Mevr. Grenoushell: Wie zich interesseert voor geobiologie, moet de site zeker in het gezelschap van een specialist bezoeken.

Welke factoren zijn doorslaggevend bij de aankoop van een woning?

Mevr. Skhief: De algemene toestand van het pand: zichtbare scheuren, horizontale vloeren… Inspecteer de kleinste uithoekjes op scheuren, schimmels en vochtvlekken. Kijk gerust even onder het lattenwerk van een vloer: schimmels houden van donkere, warme en slecht verluchte ruimten.

Dhr. Van de Ligging: Wat de inplanting betreft, is de oriëntatie van uw woning essentieel. Net als de afmetingen van de verschillende vertrekken en de indeling van uw woning in functie van de stand van de zon of van een schaduwrijke omgeving. Besteed voldoende aandacht aan alle elementen die de natuurlijke lichtinval in uw woning kunnen beïnvloeden.

Dhr. Haunney: Ook het type verwarming is erg belangrijk. Controleer de staat en de leeftijd van de ketel, de leidingen, de eventuele schoorsteen en de radiatoren.

Mevr. Grenoushell: Alle elementen met betrekking tot de isolatie van de mantel van de constructie – én de mogelijkheden om de prestaties op dat vlak te verhogen – zijn volgens mij van kapitaal belang. Laat u tijdens een verkennend bezoek zeker vergezellen van een architect of een immobiliënspecialist.

Tot besluit van dit eerste luik over de aankoop van onroerende goederen:
– Controleer steeds de bestemming (ook van de omgeving) door alle geldende reglementeringen op te vragen;
– Ga na of de aard van het goed overeenstemt met uw wensen en uw budget;
– Check alle mogelijke aspecten, tot in de kleinste details;
– Laat u in het geval van een renovatie adviseren door een architect die u ook meteen een beeld kan geven van de nog uit te voeren werken.

Cédric Bourgois

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels