Aandachtspunten bij een alarminstallatie

Aandachtspunten bij een alarminstallatie

Inbraak- en brandbeveiliging

Bij de installatie van een alarminstallatie zijn er drie aandachtspunten: het materiaal en de installatie, de politie en de contactpersonen (of externe beheerder).

Bij de installatie van een alarminstallatie zijn er drie aandachtspunten: het materiaal en de installatie, de politie en de contactpersonen (of externe beheerder).

Op 29 oktober 1998, werd de aggregatie van alarmsystemen genormaliseerd en de wet van 1990 bijgewerkt. Zonder in detail te gaan enkele belangrijke punten hieruit:

– Het alarmsysteem moet in een gebouw geplaatst worden en dient uitgerust te zijn met een buitensirene en een lichtsignaal. Dit laatste kan vervangen worden door of gekoppeld worden aan een bewakingscentrale.

– Samen met zijn bestek dient de plaatsingsfirma zijn aggregatie (afgeleverd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken) te geven, evenals de aggregatie van het te gebruiken materiaal (met het INCERT-label)) en ook een contractvoorstel voor het onderhoud.

– De plaatsingsfirma moet eveneens een kopie geven van de wetteksten over alarmsystemen en hun aggregatie, want dit zijn immers de enige toestellen die de goedkeuring hebben van de verzekeraars.

– De eindgebruiker van een alarmsysteem moet binnen de vijf dagen na de installatie van het alarmsysteem alle nuttige gegevens hierover verstrekken aan het hoofd van de plaatselijke politiediensten en ook de naam doorgeven van 2 contactpersonen in geval van afwezigheid van de eigenaar.

– Deze contactpersonen – die hun akkoord gegeven hebben in verband met hun verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld aanwezig zijn binnen de 30 minuten na het aangaan van het alarm – moeten de mogelijkheid hebben om het gebouw binnen te gaan, de kennis om het alarm af te zetten, enz.

Een alarminstallatie omvat detectoren (infrarooddetectoren die warmte registreren of bewegingsdetectoren of een combinatie van beide), maar kan eveneens één of meerdere bewakingscamera’s omvatten als je vaak afwezig bent. Geplaatst op strategische plaatsen in je woning laten ze je toe op gelijk welk moment visueel na te gaan hoe het er in en rond jouw huis aan toegaat, waar je je ook bevindt. Op voorwaarde weliswaar dat je ook je laptop hebt meegenomen en dat je je kan aansluiten op de server van de bewakingsfirma. De bewakingsfirma kan zo ook, in geval van alarm, dadelijk vaststellen of het nodig is iemand ter plaatse te sturen.

Domoticasystemen of elektronische beheerssystemen van de woning komen meer en meer in de belangstelling. Een alarmsysteem zowel voor inbraak als voor brand kan gemakkelijk geïntegreerd worden in dit systeem. Draadloze systemen winnen hoe langer hoe meer veld, omdat ze gemakkelijk te installeren zijn in bestaande woningen (er moeten geen draden meer getrokken worden doorheen de ganse woning) en omdat afzonderlijke elementen gemakkelijk kunnen vervangen worden. Daarnaast kan de installatie gemakkelijk uitgebreid en/of aangepast worden aan veranderde leefomstandigheden.

Er bestaan nu ook detectoren die kunnen gebruikt worden, als er huisdieren in de woning rondlopen: je vooraf goed informeren en garanties eisen blijven wel aanraders.

De kostprijs van een alarminstallatie zal sterk variëren in functie van de eisen die gesteld worden aan het systeem. Hoe meer detectoren, hoe meer camera’s, kortom hoe meer mogelijkheden de installatie biedt, hoe hoger het prijskaartje zal zijn. Laat je niet verleiden tot het meest dure systeem op de markt als dat niet nodig is. Een preventieadviseur kan je hierbij helpen. Goede inbraakpreventie of -beveiliging is niet enkel een kwestie van geld, maar wel van een beveiliging aangepast aan jouw noden.

Een idee van de prijs. Een minimale installatie in een kleinere woning zal voor een bekabeld systeem met een drietal detectoren zo’n 1200 euro kosten. Eenzelfde draadloos systeem komt op 1500 euro (telkens zonder btw). Niet inbegrepen hierin is de prijs van een abonnement met een bewakingscentrale (vanaf zo’n 250 euro per jaar).

Een interessante oplossing is ook het systeem SMS: in geval van alarm krijgt de eigenaar een SMS (bv. inbraak voordeur). Komt de inbreker in een andere zone dan krijgt de eigenaar een volgende SMS (bv. melding woonkamer). Op dat moment heeft de eigenaar een bevestiging en kan en mag hij de politiediensten verwittigen (zie hierna ‘Valse alarmen’). Prijs: zo’n 75 euro per jaar.

Een site waar je de actualiteit op het gebied van bewaking, alarmsystemen en wetgeving kan opvolgen is www.vigilis.be.

Ik ga Bouwen & Renoveren

ExtraBuitencamera’s: hoe ver kan je gaan?

Buitencamera’s mag je enkel gebruiken om jouw privédomein te bewaken: geen beelden van de buurman en zijn tuin, en ook niet van de openbare weg. Privacy weet je wel!

Een camerasysteem met digitale opname (enkel opname, indien beweging gedetecteerd wordt) kan je aanschaffen voor zo’n 1000 euro. Er zijn wel dikwijls promoaanbiedingen.

Een gewone camera ‘ziet’ niet in het donker. Er bestaan infrarood (IR) toortsen die maken dat de camera wel kan ‘zien’ ’s nachts. IR is niet zichtbaar voor het menselijke oog en dus niet storend. De camerasector is in volle ontwikkeling: je installateur en je preventieadviseur kunnen je inlichten over de laatste ontwikkelingen op deze markt.

Valse alarmen

De wetgever heeft daarom bij KB van 25 april 2007 beslist dat vanaf 4 oktober 2007 de politie nog enkel zal reageren, indien er een visueel of fysiek bewijs van inbraak is. Dit houdt in dat er ofwel een opgenomen beeld is van een inbraak (via een camera en een bewakingscentrale), ofwel een bevestiging door een persoon dat er wel degelijk een inbraak is. Er mag ook geen directe verbinding meer zijn met de politiecentrale voor alarmen van privéwoningen.

Valse alarmen waarbij de politie ter plaatse kwam en daarbij zijn tijd onnodig verdeed, bleven nog altijd veel te veel voorkomen. Een verstrooide huisgenoot, de poetsvrouw of de klusjesman … die het alarmsysteem onvoldoende kenden, lagen dikwijls aan de oorsprong van zo’n valse alarmen. Een vals alarm zal na verloop van enkele minuten zichzelf uitzetten.

Links

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels