‘Acht op de tien aannemers verliest opdracht aan buitenlands bedrijf’

Nieuws

In het kader van Batibouw laten we dagelijks een expert aan het woord over de stand van de bouwsector. Vandaag vraagt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw, de overheid om een investering in de bouwsector van 3 procent van het bbp.

In 2013 gingen elke maand gemiddeld 200 bouwbedrijven failliet. Meer dan een ‘broos herstel’ staat 2014 niet te wachten, meent Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw. ‘De oneerlijke concurrentie, het woonbeleid en de investeringen van de overheid, moeten dringend worden aangepakt.’

‘Meer bouwvergunningen verzekeren geen beterschap’

De Mûelenaere: ‘De bouw heeft een bijzonder moeilijk jaar achter de rug. Met zes opeenvolgende negatieve kwartalen bleef de sector in recessie. Voor 2014 voorspellen wij een kleine groei van 0,5 procent. Het ziet er dus iets beter uit, maar het is zeker niet genoeg. We kunnen slechts voorzichtig positief zijn en spreken over een broos herstel.’

Zijn er behalve de kleine groei nog andere positieve signalen?

De Mûelenaere: ‘De situatie is anders in de verschillende marksegmenten van de bouw. De woningbouw ging met 20 procent achteruit. Maar daar tegenover is er een opwaartse trend van bouwvergunningen die de activiteit in 2014 zou moeten ondersteunen.’

‘Toch kunnen we daar niet volledig vanuit gaan. We merken namelijk dat er steeds meer tijd zit tussen het krijgen van de bouwvergunning en het starten van het bouwproject. De banken zijn strenger geworden en vragen meer inbreng van kandidaat-bouwers. Daardoor ondervinden mensen vaker problemen bij de financiering van hun woning.’

‘Het zijn moeilijke tijden voor de bouwsector. Naast het groot aantal faillissementen, voelen veel bouwbedrijven zich genoodzaakt om in het personeelsbestand te snoeien. De enorme concurrentie van buitenlandse bedrijven maakt het alleen maar moeilijker.’

‘HOGER INVESTERINGSNIVEAU OVERHEID’

Waarom vormen de buitenlandse bedrijven een probleem?

De Mûelenaere: ‘De buitenlandse concurrentie is slechts een van de drie problemen die dringend moeten worden aangepakt. Belgische aannemers hebben te kampen met een abnormale concurrentie van buitenlandse ondernemingen die onmogelijke prijzen hanteren. In 2013 verloren acht op de tien aannemers een opdracht aan een buitenlands bedrijf. Veel buitenlandse bedrijven brengen ook personeel mee naar ons land, wat in vele gevallen sociale fraude met zich meebrengt.’

Wat moet er gebeuren om die concurrentie het hoofd te bieden?

De Mûelenaere: ‘De Confederatie Bouw steunt eerst en vooral de opgedreven controles en sancties van de regering, maar er moet meer gebeuren. We vragen een loonlastenverlaging en een grotere mate van flexibiliteit voor de Belgische bedrijven.’

Welke andere uitdagingen moeten nog worden aangepakt?

De Mûelenaere: ‘Door de bevolkingsgroei en de toename van het aantal gezinnen zullen er 600.000 nieuwe woningen moeten komen tegen 2030. De uitdagingen voor aannemers in de woningbouw zijn enorm, want gezinnen hebben het alsmaar moeilijker om hun projecten te financieren. De overheid moet stimuli als de woonbonus behouden en banken moeten mensen voldoende toegang geven tot hypothecaire kredieten.’

‘Er moeten wegen, scholen, zorgcentra, ziekenhuizen en zoveel andere zaken dringend worden bijgebouwd, maar daarvoor moet de overheid haar investeringen opkrikken. Die bevinden zich al jaren op een lager niveau dan in onze buurlanden. Wij vragen een investeringsniveau dat minstens 3 procent van het bbp bedraagt, dat is het gemiddelde van de ons omringende landen.’

‘VOORDELEN AFGESCHAFT’

Wordt er voldoende in energiezuinig bouwen geïnvesteerd?

De Mûelenaere: ‘De meeste voordelen voor energiebesparende renovaties werden op het federale niveau afgeschaft in 2012. Daardoor is de renovatiesector sterk teruggevallen. Momenteel lijkt de sector verbetering te vertonen. Als de overheden geen nefaste beslissingen nemen, kan hier een groei van meer dan 3 procent gerealiseerd worden in 2014.’

Hoe gaan jullie om met de strengere normen?

De Mûelenaere: ‘De energienormen worden inderdaad steeds strenger, maar dat betekent dat er meer gebouwd en verbouwd zal moeten worden. Weliswaar op een andere manier. De nieuwe aanpak heeft invloed op de gebruikte bouwmaterialen en -technieken. Maar ik kan gerust zeggen dat onze bouwprofessionals daar voorlopers in zijn, zij weten dat het aanbod die nieuwe richting uit moet gaan. Ze moeten enkel nog het gekwalificeerde personeel vinden, wat niet altijd evident is.’ (WB)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels