Advies over duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen, Recht en financiën

Waar kan je terecht met vragen over energiebesparend wonen, een energieadvies op plan of ter plaatse in jouw woning.

Alle provincies in Vlaanderen, in de meeste in Wallonië en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben een informatiecentrum waar je terecht kan met vragen over energiebesparend wonen, een energieadvies op plan of ter plaatse in jouw woning. Daarnaast krijg je veel tips en weetjes mee rond duurzaam wonen.

Een aantal organisaties kunnen een energiescan van je woning uitvoeren met een infraroodcamera. Hiermee zie je onmiddellijk alle energiepijnpunten. Verder kan je je licht opsteken op de websites van die organisaties of tijdens de talrijke workshops of de interactieve tentoonstellingen die ze organiseren.

Federale overheid

Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling

Deze dienst van de overheid staat in voor

· de voorbereiding van het beleid van de federale regering,

· de coördinatie van de uitvoering van dat beleid,

· de terbeschikkingstelling van expertise aan de regering,

· de sensibilisering van het grote publiek.

Op de website vind je informatie over het beleid en de regelgeving op het vlak van duurzame ontwikkeling.

Info: www.poddo.be of via mail contact@poddo.be

Officiële organisaties (gewest, provincie, stad, gemeente)

VlaanderenA. Vlaams Energie Agentschap

Alle inspanningen van de Vlaamse regering binnen het kader van duurzaam bouwen en wonen worden gecentraliseerd door het VEA. Op de website vind je informatie over beleid en regelgeving, subsidies, rationeel energiegebruik, milieuvriendelijke energieproductie, de energieprestatie van gebouwen (EPB) en activiteiten en opleidingen.

Info: www.energiesparen.be of via mail energie@vlaanderen.be of het gratis nummer 1700

B. Kamp C in Westerlo

Sensibiliseren en informatie doorgeven is de eerste doelstelling van Kamp C.

Aanbod: tentoonstelling ‘Oh dit is duurzaam’, bibliotheek, geleide bezoeken, seminaries en infodagen. Nieuw is het lage-energiehuis Casana, een modelwoning die werd gebouwd volgens bio-ecologische principes. Je kan er je ecologische voetafdruk bepalen én je krijgt tips mee om duurzamer te bouwen en/of te wonen.

Info: www.provant.be, www.kampc.be of via mail info@kampc.provant.be

C. Het Ecohuis in Antwerpen

Het Ecohuis zit in een voormalig winkelpand ‘De wolmolen’. De restauratie gebeurde met aandacht voor de levenscyclus van de bouwmaterialen en gebruik van hernieuwbare energie.

Aanbod: elke donderdagnamiddag gratis advies, een permanente interactieve tentoonstelling met educatieve pakketten voor kinderen, voordrachten en workshops, een rondleiding met gids en de kijkwoning, waarin je de gebruikte materialen kan zien, voelen en ruiken.

Verder werkt het Ecohuis samen met de stedelijke wooncentra in Antwerpen, zodat je ook via hun woonloketten terechtkan voor specifiek advies van het Ecohuis-team.

Info: www.ecohuis.antwerpen.be of via mail ecohuis@stad.antwerpen.be of wooncentrum@stad.antwerpen.be

D. Centrum Duurzaam Bouwen in Limburg

De vzw Centrum Duurzaam Bouwen (CeDuBo) wil duurzaam bouwen op grote schaal promoten en in praktijk brengen. Er loopt een permanente tentoonstelling met 1 500 m² praktijkgericht bouwadvies (maquettes op ware grootte, productinformatie en praktische aandachtspunten).

Aanbod: rondleiding met gids op aanvraag voor groepen (o.a. ook voor leerlingen van het secundair onderwijs); studiedagen en opleidingen voor professionelen en uitvoerders; screening van je bouwplan op ruimte, materiaal, energie en water met een adviserend rapport; samenstelling van bouwteams met cursussen over isolatie, ventilatie, verwarming, zonne-energie, waterbesparing en duurzame materialen.

Info: www.centrumduurzaambouwen.be of via mail info@centrumduurzaambouwen.be

E. De MilieuAdviesWinkel in Oost-Vlaanderen

De MilieuAdviesWinkel is een permanent infoloket dat je concrete en praktijkgerichte antwoorden geeft op alle mogelijke vragen over milieuvriendelijk bouwen, verbouwen, leven, wonen, consumeren, voeding, mobiliteit… Ze proberen niet enkel te informeren, maar ook te motiveren. Dit doen ze in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen aan de hand van een aantal projecten: o.a. gratis bouwadvies, energieaudits, energieteams.

Info: www.milieuadvieswinkel.be of via mail vraag@milieuadvieswinkel.be

F. ZonneWinDT vzw – West-Vlaanderen

Deze vzw ontstond uit de coöperatieve BeauVent die hernieuwbare energie produceert (wind, zon en biomassa). Ze informeren en sensibiliseren via workshops over duurzaam bouwen, wind- en zonne-energie (voor kinderen, scholen, verenigingen); energiescans en planadvies ter plaatse.

Een vennoot van de coöperatieve BeauVent krijgt thuis 2 uur gratis energieadvies.

Als je in een van de tien gemeenten woont die een overeenkomst gesloten hebben met de provincie West-Vlaanderen, heb je recht op 2 uur gratis planadvies. Voor advies ter plaatse in jouw woning moet je de kosten van de architect betalen.

Info: www.zonnewindt.be of via mail info@zonnewindt.be

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

A. Brussels Instituut voor Milieubeheer

Op gewestelijk niveau beperkt Leefmilieu Brussel-BIM zich niet tot het informeren, sensibiliseren en adviseren van particulieren en bedrijven, het organiseert studies, kent milieuvergunningen toe, ontwerpt lastenboeken, doet de milieuwetgeving naleven, beheert de groenzones, energie en water…

Info: www.ibgebim.be

B. Het Renewable Energy House

In dit huis, gelegen in het hartje van de EU-buurt, zijn een aantal organisaties ondergebracht die zich specialiseren in duurzame energie. Het huis werd gerenoveerd en is voorzien van de nieuwste technologie op gebied van energie-efficiëntie: verwarming met pellets en een warmtepomp, elektriciteitsproductie via fotovoltaïsche cellen in de ramen en fotovoltaïsche panelen op het dak, ventilatie en energiezuinige verlichting. De energiekosten van dit gebouw bedragen 30 % van die van een traditionele woning.

Het huis biedt organisaties de gelegenheid hun theorieën in de praktijk om te zetten en is een ideaal platform om nieuwe technologieën uit te proberen. Er vinden hier regelmatig conferenties over hernieuwbare energie plaats en er worden workshops georganiseerd. Te bezoeken op afspraak.

Info: www.erec-renewables.org of www.positieve-economie.be of via mail erec@erec-renewables.org

C. De Stadswinkel

In de Sint-Gorikshallen, dicht bij de Beurs, ligt het loket van de Stadswinkel en het Brussels Energie Agentschap (ABEA). Hier kunnen Brusselaars van dinsdag t.e.m. zaterdag terecht bij een team specialisten dat hen gratis gericht advies geeft over alle aspecten van duurzaam (ver)bouwen.

Info: www.curbain.be of via mail info@curbain.be

Wallonië

A. Guichets de l’Energie (12 infopunten)

De energieloketten zijn gedecentraliseerde infopunten van de Waalse energieafdeling. In 12 Waalse steden en gemeenten kan je als (ver)bouwer terecht voor advies over alles wat met energiegebruik in huis te maken heeft. Zij antwoorden o.a. graag op de volgende vragen.

· Hernieuwbare energie: zonneboiler, warmtepomp, fotovoltaïsche cellen…

· Energiezuinige investeringen: op welke premies heb ik recht?

· Ventileren en isoleren gaat dit samen?

· Hoe verminder ik mijn energierekening voor verwarming?

· Welk verwarmingssysteem kies ik best?

· Waarop moet ik letten als ik onderhandel met mijn architect of aannemer?

Info: www.energie.wallonie.be

B. Espace environnement

Espace environnement is een onafhankelijke publieke instantie en bestaat uit een multidisciplinair team dat burgers, verenigingen, bedrijven en openbare diensten bijstaat binnen verschillende domeinen zoals o.a. mobiliteit, milieu, afvalbeheer…

Info: www.espace-environnement.beof via mail info@espace-environnement.be

C. Cluster Eco-construction

Cluster Eco-construction bestaat uit een netwerk aan

· architecten en specialisten in infraroodthermografie en elektromagnetische pollutie,

· bouw- en andere bedrijven die zich bezighouden met ecologische renovatie,

· fabrikanten en leveranciers van ecologische materialen en bio-elektriciens,

· studiebureaus en bedrijven voor hernieuwbare energie (waterpomp, verwarming met zonne-energie…),

· aannemers die gespecialiseerd zijn in waterzuivering via een waterbekken, installatie van natuurlijke zwembaden, behandeling en recuperatie van regenwater,

· organisaties die info verlenen en promotie voeren voor natuurlijke materialen, hout, hernieuwbare energie…,

· onderzoekscentra, hogescholen en universiteiten.

De missie: een hechte samenwerking tussen alle bovenstaande partijen realiseren die het ecologisch bouwen ten goede komt.

Info: www.ecoconstruction.be of via mail info@ecoconstruction.be

Privé-initiatievenWorkshops en voordrachten

Een aantal verenigingen (Vibe, Dialoog, VELT, Passiefhuisplatform…) organiseren workshops en voordrachten rond duurzaam bouwen en wonen, isoleren, zonne-energie, bio-ecologisch bouwen, watergebruik, afvalbeheer…

Het Bouwteam

Als je je (ver)bouwproject beter en milieuvriendelijker wilt organiseren, kan je ook samen met een groepje ‘lotgenoten’ in een ‘Bouwteam’-cursus stappen. In dergelijke cursus kan je rekenen op een praktische (en betaalbare) kijk op isolatie, ventilatie, verwarming, zonne-energie, waterbesparing en gezonde materialen. Deze cursussen worden door Dialoog vzw regelmatig georganiseerd in verschillende gemeenten in Vlaanderen.

Info: www.dialoog.be

Klimaatwijken

‘Klimaatwijken’ is een initiatief van de Bond Beter Leefmilieu en bestaat uit een groep van ongeveer 15 gezinnen die de uitdaging aangaan om gedurende zes maanden acht procent energie te besparen in huis. Elke klimaatwijk heeft een energiemeester (meestal iemand van de deelnemers). Hij/zij volgde zelf eerst een ‘energieopleiding’ en krijgt nuttige hulpmiddelen om het energieverbruik van je gezin te meten. Voordeel? Je staat er niet alleen voor: je kan je energieverbruik vergelijken met anderen en je kan tips en ervaringen uitwisselen.

Info: www.klimaatwijken.be

Tips

TIP

Een energiescan laat je het best in de winterperiode uitvoeren als er een verschil is van 15 °C tussen binnen en buiten. Alleen dan kan je de energielekken goed zien.

ExtraHoe staat je woning ervoor?

Als je een concreet idee wil hebben waar je woning nog zwakke punten vertoont op vlak van energiezuinigheid en wat je daaraan kan doen, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Doe navraag bij je gemeente of provincie over de organisatie van dergelijk advies (zie ook de verschillende privé-initiatieven).

Het planadvies

In een planadvies krijg je aan de hand van je (ver)bouwplan nuttige wenken rond inplanting, oriëntatie, isoleren, ventileren, verwarmen. Meestal moet je je plan op voorhand doorsturen of afgeven aan de organisator (de gemeente of de organisatie die milieuadvies geeft). Het plan wordt bekeken en nadien samen met jou, de architect (of ingenieur) en eventueel de milieuambtenaar van je gemeente besproken. Vooral handig vóór je een bouwaanvraag indient. Zo?n analyse neemt ca. twee uur in beslag en is in sommige gemeenten gratis. Voor een analyse ter plaatse betaal je het uurloon en de vervoerskosten van de deskundige.

De energiescan

De deskundige (vaak een architect of ingenieur) bekijkt de bestaande toestand en geeft advies over mogelijke verbeteringen of spoort met een infraroodcamera alle energielekken op. Naderhand krijg je een verslag. Daarin vind je een korte beschrijving van de bestaande toestand, de pijnpunten en een voorstel tot verbetering. In een dergelijk (eenvoudig) verslag kun je rekenen op de bespreking van:

· de gebouwenschil met de muren, vloeren, het schrijnwerk, het dak en isolatie,

· de verwarming,

· de ventilatie,

· de grote elektrische huishoudtoestellen en hun mogelijk (mis)(ver)buik,

· de verlichting.

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels