Afschaf fiscale aftrek voor energiezuinige woningen ongrondwettelijk

Afschaf fiscale aftrek voor energiezuinige woningen ongrondwettelijk

Duurzaam bouwen, Nieuws

De overgangsmaatregelen die de federale regering voorzag toen ze eind 2011 de fiscale aftrek voor de bouw van lage-energiewoningen afschafte, zijn deels ongrondwettelijk bevonden.

De overgangsmaatregelen die de federale regering voorzag toen ze eind 2011 de fiscale aftrek voor de bouw van lage-energiewoningen afschafte, zijn deels ongrondwettelijk. Het kan niet dat wie een contract met een aannemer afsloot maar zijn certificaat nog niet ontving, niet van de belastingvermindering kon genieten. Dat arrest heeft het Grondwettelijk Hof geveld.

Drie gezinnen stapten naar het Hof tegen de beslissing van de regering-Di Rupo. Die houdt in dat wie met een bouwproject voor een nulenergiewoning of een passiefwoning was gestart voor de bekendmaking van de wet van 28 december 2011 én voor 1 januari 2012 een aanvraag voor een certificaat had ingediend of dat certificaat voor 1 maart van dat jaar had ontvangen, nog steeds van de afgeschafte fiscale aftrek kon genieten.

Wie integendeel zijn certificaat niet op tijd had kunnen aanvragen of ontvangen, zag de aftrek aan zijn neus voorbijgaan. Volgens die partijen “gaat het niet op om de belastingvermindering voor energiezuinige woningen af te schaffen voor belastingplichtigen die met hun bouwproject waren gestart nog vóór van zulk een afschaffing sprake was”.

Bij de betrokkenen waren “legitieme verwachtingen” gewekt, luidde hun pleidooi. Het Hof volgt hen op dat punt. Het vernietigt het betrokken artikel voor zover het ervoor zorgt dat wie zijn contract voor het bekendmaken van de wet afsloot volledig van de overgangsmaatregel wordt uitgesloten. Met andere woorden: de mensen die hun certificaat niet voor 1 januari konden aanvragen of voor 1 maart ontvingen. De belastingvermindering kon over tien jaar gespreid worden. (Belga/RDM)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels