Afschaffen fiscale voordelen: Confederatie Bouw wil minder abrupte maatregel

Nieuws

Volgens de Confederatie Bouw houdt de regering in de budgettaire ramingen geen rekening met de terugval van de bouwactiviteit in 2012. Zij stellen een minder abrupte maatregel voor.

In de budgettaire ramingen van de nieuwe regering wordt melding gemaakt van een besparing van 260 miljoen € in 2013 en 520 miljoen € in 2014, zonder er rekening mee houden dat de terugval van de bouwactiviteit zich vanaf 2012 zal voordoen. De echte budgettaire besparing over de periode 2012-2014 zal volgens de Confederatie Bouw dan ook geen 780 miljoen zijn, maar eerder ongeveer 240 miljoen.

Alternatief

Nochtans is er ook een alternatief mogelijk, een minder abrupte maatregel met een vergelijkbaar begrotingseffect. Het zou volstaan het fiscaal voordeel te verminderen van 40% naar 30% voor in 2012 uitgevoerde werken en naar 20% voor werken die in 2013 en 2014 worden uitgevoerd.

Een geleidelijke afbouw kan vermijden dat de markt instort en dat als gevolg daarvan banen verloren gaan. De Confederatie Bouw heeft dit alternatief gemeld aan de parlementsleden die zich moeten buigen over de nu voorliggende wetteksten. De Confederatie Bouw waarschuwt samen met de federaties die deel uitmaken van BMP nogmaals voor de enorme klap die de bouwsector anders voor volgend jaar verwacht.

Prognose

De prognose voor 2012 ziet er ondertussen met de dag minder goed uit. Cijfers over het aantal bouwvergunningen tonen dat de nieuwbouwmarkt fors zal dalen. Het schrappen van fiscale stimuli met onmiddellijke ingang zal ook de renovatiemarkt hard treffen. Onder deze omstandigheden zal geen enkele subsector van de bouw in 2012 geloofwaardige groeiperspectieven kunnen voorleggen. (RDM)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels