Hoe de akoestiek van een scheidingsmuur tussen twee flats verbeteren?

Hoe de akoestiek van een scheidingsmuur tussen twee flats verbeteren?

Geluidsisolatie, Nieuws

Scheidingsmuren zijn vaak een bron van geluidoverlast, zeker als het om de muren tussen twee flats gaat. Enkele vrij eenvoudige ingrepen volstaan nochtans om tot bevredigende akoestische resultaten te komen.

De akoestiek van een scheidingsmuur tussen twee appartementen is bijzonder. Omdat het gaat om isolatie tussen twee vertrekken en niet om de isolatie van een wand of een gevel. Het verschil schuilt in het feit dat geluid tussen twee kamers zich niet alleen via de scheidingswand, maar ook via laterale wegen voortplant. Een geluid dat in een bepaald vertrek wordt geproduceerd, doet alle muren van die kamer trillen én plant zich verder voort via de wanden van het lokaal waar het geluid wordt opgevangen.

Ook die muren weerkaatsen het geluid. Als we dus werk willen maken van een degelijke akoestiek tussen twee wooneenheden, moet niet alleen de scheidingsmuur goed geïsoleerd zijn. Soms is het ook noodzakelijk om de akoestiek van de andere wanden te verbeteren, meer bepaald die van wanden die een rechte hoek met de scheidingsmuur vormen, zoals de vloer en het plafond.

Nieuwbouw

In het geval van nieuwbouw is dat eenvoudig. De akoestiek wordt immers bepaald door de structuur van het gebouw, niet door de afwerking. Alle mogelijkheden liggen dan ook nog open. Tegenwoordig garandeert een niet-verankerde (en dus losstaande) dubbele spouw tussen scheidingswanden de comfortabelste isolatie. Die niet-verankering is nog veel belangrijker dan de keuze van het isolatiemateriaal dat u tussen de muren wil aanbrengen. Kies hoe dan ook voor isolatie met een open celstructuur.

Belangrijke kanttekening: op het vlak van akoestiek zorgt de combinatie van materialen volgens het massa-veer-massa principe voor de isolatie. Het isolatiemateriaal moet worden aangebracht tussen twee massa’s (bijvoorbeeld: muren of platen) die elkaar zo weinig mogelijk raken.

Renovatie

Tijdens renovaties gaat er minstens 10 cm ruimte verloren in een vertrek waarvan u de akoestische isolatie wilt verbeteren. De eenvoudigste en meest efficiënte oplossing is om vóór en los van de muur die u extra wilt isoleren, een structuur op te trekken en zo het massa-veer-massa principe te creëren.

Over de volledige muuroppervlakte wordt in de dikte van de profielen geluidsabsorberend materiaal aangebracht. Die structuur wordt afgewerkt met twee lagen gipsplaten boven elkaar.

Drie tips:

  1. Mijd zogenaamde ‘wonderisolatie’ van minder dan 10 cm dik. Die is niet doeltreffend en kan zelfs de bestaande situatie voor geluiden met een lage frequentie nog verslechteren.
  2. Er is een verschil tussen materialen voor geluidsisolatie en die voor geluidscorrectie. Het eerste type materialen dempt het geluid dat door de muren gaat. De tweede groep enkel de trillingen in het vertrek, beperkt zonder de isolatie van de wand te verhogen.
  3. Qua geluidsisolatie kunt u zich baseren op de NBN S 01-400-1 norm betreffende de akoestische prestaties voor residentiële gebouwen.

Cécile Wolfs

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels