Alle premies en fiscale voordelen op een rijtje

Alle premies en fiscale voordelen op een rijtje

Recht en financiën

Ik ga Bouwen & Renoveren heeft alle mogelijke premies en fiscale voordelen in de verschillende gewesten per thema gebundeld in één handig overzicht.

Ik ga Bouwen & Renoveren heeft alle mogelijke premies en fiscale voordelen in de verschillende gewesten per thema gebundeld in één handig overzicht.

Kwalitatief vastgoed stijgt op den duur altijd in waarde. Ondanks de voorbije crisismaanden bleef de impact op de waarde van de panden op middellange termijn eerder beperkt. Bovendien brengen “~risicoloze”™ beleggingen momenteel maar een gering resultaat op, blijven de rentevoeten historisch laag en worden in de huidige conjunctuur volop “~cadeautjes”™ uitgedeeld.

Nooit eerder werden namelijk zo veel steunmaatregelen genomen ten voordele van de bouwsector. De tijdelijke btw-verlaging voor nieuwbouw en de belastingverminderingen en gewestelijke premies voor energiebesparende investeringen maken de bestaande lijst van voordelen alleen nóg langer. Investeringen worden op die manier wel heel snel terugverdiend.

Om u wegwijs te maken in dit grote aanbod van regionale premies en federale belastingverminderingen, hebben wij voor u deze pocketgids opgesteld.

Enkele nuttige opmerkingen vooraf:

– De bedoeling van deze pocketgids is een overzicht te brengen van de belangrijkste gewestelijke premies en federale belastingvoordelen toegekend in het kader van de bouw of de renovatie van een particuliere woning. Daarnaast kunnen ook energieleveranciers en de provincies bijkomende voordelen toekennen (achteraan in de gids vindt u een lijst van hun websites terug). Informeer ook steeds bij uw gemeenteadministratie naar eventuele voordelen op gemeentelijk niveau.
– Deze gids geeft geen toelichting bij de aanvraagprocedures. Informeer steeds naar de te volgen procedure vóór u de gewenste werken laat uitvoeren.
– Om aanspraak te kunnen maken op de premies en/of fiscale voordelen, moeten alle werken worden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer, behalve indien anders vermeld.
– Behalve indien anders vermeld, stemmen de geciteerde bedragen overeen met premies en voordelen voor werken uitgevoerd in 2009 en aangegeven bij de inkomsten 2009 (= aanslagjaar 2010).
– Het bedrag van de premie kan nooit het bedrag van de facturen overschrijden.
– Hoe evident het ook lijkt, maar vergeet niet dat u enkel een gewestelijke premie kunt aanvragen bij het Gewest waarin de woning is gelegen.
– De inhoud van deze gids werd gerealiseerd op basis van de gegevens die we terugvonden op de websites van de betrokken overheidsinstanties. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor hiaten of fouten in de tekst wegens onjuiste informatie op die websites, noch ten gevolge van wijzigingen in de voorwaarden of in de door openbare instanties uitgekeerde bedragen tussen het moment waarop deze gids werd samengesteld en het moment van publicatie.
– Deze gids is samengesteld op 10 oktober 2009. De informatie over geldende premies kan echter op elk moment wijzigen.

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels