Alles wat je moet weten over een plat dak

Alles wat je moet weten over een plat dak

Dakdekking, Groendaken en -gevels

In ons land werd het platte dak geïntroduceerd in de moderne architectuur met zijn strakke lijnen.

Het plat dak komt oorspronkelijk van de warmere gebieden op onze aardbol waar de bewoners het dak ’s avonds gebruikten als terras en overdag dikwijls als werkruimte

Hoewel er in de beginperiode heel wat problemen waren met een snelle veroudering van de ‘roofing’ is de techniek er sterk op vooruitgegaan.

De moderne afdichtingsmaterialen zijn dankzij de technologische evolutie veel duurzamer. Het platte dak kan ook als beloopbaar terras gepland worden of het kan ook (gedeeltelijk) als groen dak uitgerust worden.

Basistypes van platte daken

  1. Koud dak: Bij dit type zit er tussen de dakdichting en de isolatie een geventileerde luchtspouw. Dit is de oudste vorm, die echter niet meer wordt toegepast omdat er te veel problemen zijn met condensatie.
  2. Omgekeerd plat dak: hierbij ligt de isolatie boven op de waterdichte laag, dus bovenop het eigenlijke dak. De isolatie moet natuurlijk waterbestendig zijn en moet een voldoend hoge densiteit hebben wil het dak beloopbaar zijn. Op de isolatie komen tegels of ballast (grind) om te vermijden dat de isolatie wegwaait bij sterke wind.
  3. Warm dak: hierbij ligt de isolatie onder de dakdichting. Dit is de meest toegepaste bouwwijze die bouwfysisch ook goede (de beste?) resultaten geeft. De opbouw van een warm dak vertrekt vanaf de draagvloer. Dit kunnen houten balken zijn of een betonnen draagvloer. Het plat dak wordt steeds lichtjes afhellend geplaatst om een goede afvoer van regenwater te verzekeren.

SBS, APP en EPDM

Op deze draagvloer wordt een dampscherm geplaatst met daar boven op de isolatie. Om een beloopbaar dak te bekomen moet de gekozen isolatie een voldoende hoge densiteit hebben! Op de isolatielaag wordt tenslotte de waterdichtingslaag aangebracht.

Deze waterdichtende laag is meestal bitumen of Epdm. De bitumendichting van vandaag is gewapend met kunststofvezels om de duurzaamheid te verhogen. Binnen het bitumengamma vallen er twee types te onderscheiden: elastomereren (SBS) en plastomeren (APP).

SBS staat voor Styreen Butadieen Styreen. Dit is een rubberachtige kunststof (elastomeer), die toegevoegd wordt aan bitumen. SBS gemodificeerd bitumen heeft hierdoor een elastisch karakter gekregen en een grotere hechtkracht. Voordeel hiervan is dat dit type waterdichting de werking van de ondergrond (isolatie, staal, hout e.d.) gemakkelijk kan opvangen.

APP staat voor A-tactisch Poly Propyleen. Dit is een kunststof met een plastisch karakter (plastomeer) die wordt toegevoegd aan bitumen. APP gemodificeerd bitumen heeft hierdoor een verbeterde weerstand tegen uv-straling.

Bitumen kan ofwel koud gelijmd worden met een speciale lijm ofwel warm verlijmd met behulp van een gasbrander, die het bitumen gedeeltelijk doet smelten en zo zorgt voor een goede bevestiging. Bij warm verlijmen betekent dat alle mogelijke voorzorgen genomen moeten worden om brand te vermijden.

EPDM is een sterk elastische rubber dat uv-bestendig is. Soms wordt dit in de fabriek op maat gemaakt en als één geheel op het dak geplaatst. Epdm kan ook in banen geplaatst worden die onderling samengevoegd worden met een speciaal procédé zodat ze één geheel vormen.

Sommige van deze waterdichtende lagen worden nog eens afgewerkt met een schutlaag. Dit is een ballastlaag (grind) die moet voorkomen dat de dakbedekking losgescheurd wordt bij hevige windstoten of stormen. Tegelijkertijd beschermt deze schutlaag de dakbedekking tegen de uv-straling van de zon. Zo wordt de levensduur van het materiaal verhoogd.

Extra functies

Een plat dak kan makkelijk omgevormd worden tot een groendak of zelfs tot een daktuin. Dat vergroot de levensduur van je dak aanzienlijk en vermindert de thermische schokken bij een plotse zomerbui op een zeer heet dak.

Het plat dak kan gezien worden als extra woonruimte: het kan een volwaardig dakterras zijn; vooral bij verbouwingen en uitbreidingen wordt hieraan gedacht.

Ook voor de toepassing van zonne-energie is dit daktype zeer geschikt. De panelen kunnen onder de ideale hoek van 60° en pal naar het zuiden gericht worden en dit door ze gewoon op het plat dak te plaatsen. Bij hellende daken wordt nooit de ideale helling bereikt en zullen de panelen slechts zelden pal op het zuiden gericht zijn.

Groendak

Groendaken raken steeds meer ingeburgerd. Logisch, gezien de voordelen: een groendak is een stabiel, autonoom en zelfregenererend ecosysteem dat nauwelijks onderhoud vraagt. Het is bovendien natuurlijk mooi en verbetert de isolatie van het dak.

Een groendak wordt opgebouwd op een wortelwerende dakbedekking en bestaat verder uit een drainagelaag en “voorgeteelde” tegels. De beplanting gebeurt bij de plantenkweker zodat de bedekkingsgraad reeds bij de plaatsing meer dan 90 % is. Een dunne inwortelingslaag vermijdt ongewenste planten omdat die onvoldoende voedsel en water zullen vinden.

De plaatsing vraagt geen specifieke tuinbouwkennis en wordt daarom meestal door de dakdekker gedaan. De planten mogen niet echt worden bewandeld. Daarom laat men dikwijls smalle stroken open waarin grind of tegels geplaatst worden. Zo is het dak beloopbaar voor onderhoud. Een groendak zelf vraagt geen speciaal onderhoud. Vooral in de stad kan een extensief groendak zijn nut bewijzen.

Het beschermt het gebouw tegen de inwerking van uv-stralen en tegen te sterke temperatuurschommelingen. Het heeft een thermisch isolerend effect zodat het onder het dak koeler blijft in de zomer. Het is ook akoestisch isolerend en dempt storende geluiden. De plantengroei werkt bovendien als een spons voor regenwater.

Bij hevige plaatselijke onweren houden de planten het water tijdelijk vast en geven dat langzaam terug af. Dit kan bijdragen tot het verminderen van wateroverlast. Als je nog twijfelt: sommige gemeenten en steden geven een premie voor groendaken.

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels