Architectuur van de toekomst: dit zijn de genomineerden van de bis-wedstrijd 2016

Actualiteit, Nieuws

De jaarlijkse bis-architectuurwedstrijd focust zich dit jaar op 'Nieuwe architectuurconcepten die een antwoord bieden op de energie- en mobiliteitseisen'. We stellen de genomineerde projecten graag aan u voor.

De projecten met eigen ogen aanschouwen op Bis? Hier maak je kans op duotickets!

De steeds evoluerende eisen inzake energie en nieuwe – noodzakelijke – inzichte op het vlak van mobiliteit, zijn twee uitdagingen die in de nabije toekomst onherroepelijk invloed zullen hebben op de klassieke woontypologie. Hoe kunnen we onze manier van wonen en de woningen zelf daarop afstemmen? Dat was de vraag die bis, in samenwerking met de Orde van Architecten, lanceerde.

Een grote verscheidenheid aan ontwerpen en modellen belandde op de tafel van de jury, die er na lang beraad vier laureaten uitkoos. Twee in de categorie ‘gezinswoning’, een in de categorie ‘grootschalig stedelijk wonen’ en een in de categorie ‘onderzoek en nieuwe modellen voor de toekomst’. Die stellen we met plezier aan je voor.

De wintertuinwoning

Wie? STUDIOLO architectuur en Koen Matthys, Koen Matthys, Karolien Vanmerhaeghe, Sigyn De Lombaerde, Johan Liekens.

Wat? Dit project kwam tot stand in het kader van Stedelijke Woonkavels SOGENT. Dit initiatief wil door middel van kleine ingrepen op hoekpercelen nieuwe woningen en kleine ontmoetingsplekken creëren die de leefbaarheid en de herkenbaarheid van de buurt moeten vergroten.

Wat zegt de jury? “In deze hoekwoning in Ledeberg doen een wintertuin, een binnenterras en een ‘buitenkamer’ dienst als verlengstuk van het wonen en tegelijk als thermische en akoestische buffer. Hier is er plaats voor tal van activiteiten waarvoor in de klassieke stadswoning te weinig (of geen) ruimte is: verblijven, spelen, klussen, de fiets herstellen, kruiden kweken… Het initieel plan voorzag in de aanleg van een voorpleintje met een zitbank en schans in dezelfde materialen als het gebouw.

Door de gevel te ontdubbelen ontstaat een tweede gevel die de afstand tot het publiek domein regelt, en de woning toelaat zich uit te breiden tot ‘zomerhuis’. De ‘buitenkamer’ tussen deze tweede gevel en het geïsoleerde volume vormt een schakel tussen het publieke en het private van de stadswoning. Op die manier hebben de bewoners onder andere privacy zonder een blinde straatgevel, en een fietsberging zonder hinderlijke obstakels.”

De hoekwoning

Wie? Dries Goesaert, Celine Minjauw, Jeroen Tousseyn.

Wat? Deze stadswoning (ontwerp, niet-gerealiseerd), gelegen op een hoek, is opgebouwd rond een centrale wintertuin en buitenterras dat het verwarmde volume opsplitst in twee delen. Verdiepingshoge vouwramen maken dat de grens tussen binnen en buiten aangepast kan worden naargelang de seizoenen en de wensen van de bewoners. Door die tweedeling is het trouwens mogelijk de woning op te delen in twee afzonderlijke woonplaatsen.

Wat zegt de jury? “De woning is opgebouwd rond een centrale wintertuin en een buitenterras dat het beschermde volume opsplitst in twee delen. Het huis is ontworpen voor een traditioneel gezin met kinderen, maar het kan ook anders worden ingevuld. De linkervleugel is omvormbaar tot een afzonderlijke verblijfplaats en kan volledig autonoom functioneren.

Dit concept maakt het mogelijk om een beperkt beschermd en dus betaalbaar bouwvolume gedurende de zomer – wanneer de bouwschil niet per se zwaar geïsoleerd hoeft te zijn – te combineren met een ruime woonoppervlakte. Dit model kan in de toekomst een perfect antwoord zijn op de voorspelde klimaatswijzigingen met langere warmere en vochtige periodes.”

Militair hospitaal Antwerpen

Wie? Architecten Achtergael i.s.m. Stéphane Beel Architects, 360 Architects, Collectief Noord, Michel Desvigne Paysagistes, AG Vespa, Vanhaerents en Matexi, Grontmij, Talboom.

Wat? In de categorie grootschalig stedelijk wonen kwam het Militair Hospitaal in Antwerpen als laureaat uit de bus. De gigantische site van het voormalige hospitaal kreeg een herbestemming als woonbuurt, die nu in relatie staat met de buurt maar zonder zijn specifieke karakter te verliezen. De autovrije site, met ondergrondse en bovengrondse parkeerplaatsen, telt nu 420 wooneenheden. Een mix van stadswoningen, appartementen, sociale woningen en lofts. En dat in een groen kader.

Wat zegt de jury? “De site vormde door zijn militaire karakter jarenlang een ontoegankelijk, afgesloten gebied. De grote uitdagingen van het project lagen enerzijds in het omgaan met de randen, de toegangen en de relatie van het Militair Hospitaal met zijn omgeving, en anderzijds in het herbestemmen van de site zonder zijn specifiek karakter als voormalige enclave te verloochenen. Naast een hoge interne leefbaarheid streeft de nieuwe woonbuurt naar een zo groot mogelijke openheid. Dit blijkt uit het maximaliseren van de open ruimte en in het beperken van het aantal wooneenheden.

De site werd autovrij gemaakt. De inritten van de ondergrondse parkings voor de bewoners en de bovengrondse staanplaatsen voor bezoekers bevinden zich aan de rand van het terrein. Het woningaanbod beperkt zich tot 420 eenheden en varieert van stadswoningen en appartementen tot sociale woningen en lofts. De hele site is geconcipieerd als een stedelijke tuin, met royaal veel open ruimte exclusief voor de zwakke weggebruiker. De fiets- en voetgangersassen structureren de site en sluiten op weloverwogen plaatsen aan op de bestaande stedelijke assen. De architectuur van de nieuwe gebouwen verwijst naar de bestaande baksteenconstructies.”

Absence

Wie? Alexander Colson, Alexandra Trianti, Moritz Kasper, Nicole Kengyel.

Wat? Het project kwam tot stand in het kader van een interdisciplinair ontwerp tijdens de opleiding Urban Design HCU Hamburg.

Wat zegt de jury? “Absence – het tijdelijk niet gebruiken van een ruimte – is een wijdverbreid fenomeen dat in de architectuur of stedelijke planning nochtans weinig of geen aandacht krijgt. Het wordt niet als leegstand beschouwd en verdwijnt daardoor onder de radar. De analyse van het thema leidt tot nieuwe inzichten en concepten die de klassieke woning in vraag stellen.

Uitgaande van het ‘afwezig zijn van thuis’ stelde de projectgroep een tijdschema op van verschillende bewonersprofielen. Dat leverde informatie over de (soms zeer geringe) hoeveelheid tijd die een bewoner in zijn huis doorbrengt, en over hoe hij of zij van de diverse woonfuncties gebruik maakt. Op basis hiervan worden vervolgens architecturale ideeën voorgelegd die elke bewoner in staat moet stellen zijn of haar afwezigheid om te zetten naar een voordeel.

Alle gegevens worden uiteindelijk gegroepeerd in tijdstabellen en tekeningen die worden aangewend voor een schematisch voorontwerp voor een project van cohousing. Elementaire thema’s hierbij zijn het compact ruimtegebruik en het inspelen op nieuwe leefmodellen.”

(SDM/EK)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels