‘Batibouw zet bouwsector opnieuw in het zonlicht’

Nieuws

Algemeen directeur van FISA, de organisator van Batibouw, Geert Maes vertelt waarom Batibouw opnieuw het hoogtepunt van het bouwjaar wordt.

Zoals voor veel mensen de eerste krokus in de loop van februari de lente aankondigt, leef ik helemaal op als ik de eerste vrachtwagens van de BATIBOUW-exposanten voor de poorten van Brussels Expo zie verschijnen. Vanochtend konden we na maanden uitkijken weer de deuren openen voor een enthousiast publiek. Professionelen, bouwers en verbouwers zullen opnieuw uitvoerig worden geïnformeerd over alle nieuwe producten, diensten, trends en actuele thema’s die de sector aanbelangen. Ik ben enorm fier dat BATIBOUW dit jaar al voor de 55ste keer al dat nieuws in het zonlicht mag zetten.

Dat de crisis zich de afgelopen jaren ook in de bouwsector liet voelen, is niemand ongemerkt voorbij gegaan. Hier op BATIBOUW is daar vandaag echter weinig van te merken. Exposanten zetten zoals ieder jaar hun beste beentje voor en onze professionele bezoekers lopen al sinds vanmorgen uitgelaten door de Heizelpaleizen. Tijdens deze hoogdagen van de bouw heerst een optimistische ingesteldheid en leeft vooral hoop op verbetering en groei. Bovendien zijn ook de cijfers positief: de Confederatie Bouw liet begin dit jaar weten dat het aantal bouwvergunningen weer begint toe te nemen, met zo’n 3 procent over het hele jaar.

Maar we blijven op onze hoede: de sector voelt nog steeds het effect van het afschaffen van de subsidies en fiscale aftrekken voor energiebesparende investeringen in de afgelopen jaren. En tegelijk heerst er onzekerheid over het overhevelen van de woonbonus van het federale naar het gewestelijke niveau. Deze voormiddag wordt op ons Bouwforum druk gedebatteerd met de partijvoorzitters over de centrale rol die de bouw heeft in de actuele politiek, en welke zij zal hebben na de verkiezingen van 25 mei, wanneer de politieke kaarten opnieuw worden geschud.

In naam van BATIBOUW roept ik de regionale overheden alvast warm op om na de verkiezingen snel werk te maken van meer duidelijkheid. Zorg voor een snelle en verstandige besluitvorming en heldere communicatie, zodat de bouwers en verbouwers weten waar ze aan toe zijn. Ik druk ook de hoop uit dat BATIBOUW in deze opnieuw zijn rol als katalysator kan vervullen.

Geert Maes

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels