Belastingvermindering voor energiezuinige woningen

Belastingvermindering voor energiezuinige woningen

Duurzaam bouwen, Nieuws

Voor een passiefhuis, een lage-energiewoning en een nulenergiewoning krijgt u op federaal niveau een belastingvermindering wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Een passief huis is een energiezuinige woning die het mogelijk maakt om de verwarmingskosten te beperken tot 120 à 300 euro per jaar (voor een gemiddelde passiefwoning). Dat resultaat wordt onder andere bereikt door een maximale isolatie en door het beperken van lekverliezen.

Passiefhuis

Voor een passiefhuis krijgt u een belastingvermindering van 850 euro (bedrag geldig voor inkomstenjaar 2011). Die vermindering wordt toegekend gedurende tien opeenvolgende belastbare tijdperken vanaf het belastbare tijdperk waarin is vastgesteld dat de woning een passiefhuis is.

Die vaststelling moet ook blijken uit een certificaat.

Lage-energiewoning

Een lage-energiewoning is een woning waarvan de totale energievraag voor ruimteverwarming en koeling niet hoger is dan 30 kWh per vierkante meter geklimatiseerde vloeroppervlakte.

Wat betreft de luchtdichtheid wordt geen enkele voorwaarde gesteld. De belastingvermindering voor zo’n woning bedraagt 420 euro (bedrag geldig voor inkomstenjaar 2011) en wordt voor tien opeenvolgende jaren toegekend.

Nulenergiewoning

Onder nulenergiewoning wordt verstaan een woning die voldoet aan de voorwaarden van een passiefhuis en waarin de resterende energievraag voor ruimteverwarming en koeling volledig gecompenseerd wordt door ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie.

Voor een nulenergiewoning krijgt u een belastingvermindering van 1.700 euro (bedrag geldig voor inkomstenjaar 2011), eveneens toegekend voor tien opeenvolgende jaren.

Johan Steenackers

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels