Bijzondere polderarchitectuur spotten in Antwerpen

Nieuws

De stad Antwerpen en het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo sloegen de handen in elkaar om de polderarchitectuur in Berendrecht en Zandvliet in de kijker te zetten. Na een inventarisatie van het bouwkundig erfgoed op beide locaties werden 157 relicten opgenomen in de erfgoedinventaris van Vlaanderen.

In 2015 werkten de stad Antwerpen en het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo een nieuwe structuurschets uit. Deze structuurschets zet de krijtlijnen uit voor de toekomstige ruimtelijke structuur van de 2 polderdorpen, met bijzondere aandacht voor het bouwkundig erfgoed.

157 gebouwen met een verhaal

De stad en het district voerden in dat kader een inventarisatie van het bouwkundig erfgoed uit in Berendrecht en Zandvliet. In totaal werden 157 relicten opgenomen in de erfgoedinventaris van Vlaanderen. Het gaat niet alleen om kerken en kastelen, maar ook om dorpswoningen, polderhuizen, hoeves… stuk voor stuk gebouwen met een bijzonder verhaal. Ook bunkers, grenspalen, pompen, kapelletjes, grafmonumenten,… werden in kaart gebracht.

‘De inventaris van het bouwkundig erfgoed vormt een instrument om het karakter en de eigenheid van Berendrecht en Zandvliet te helpen bewaren. Begin jaren 1990 gebeurde een eerste inventarisatie. Het ging toen om 103 panden, maar die inventarisatie beantwoordde intussen niet meer aan de realiteit. Een deel van het erfgoed verdween en een zestigtal panden dat toen onder de radar bleef, kreeg nu een plaats in de inventaris’, vertelt schepen voor onroerend erfgoed Rob Van de Velde.

Actief ontdekken

Om de polderarchitectuur in de kijker te zetten, lanceren de stad en het district samen een campagne. Er werd een wandel- en fietsbrochure uitgewerkt die een heel parcours aanbiedt door Berendrecht en Zandvliet, met meer informatie over de geschiedenis, bouwstijlen en bestaande gebouwen van de polderarchitectuur. Naast hoeves, woonstalhuizen (een woning met een aansluitende stal onder 1 dak) en polderhuizen passeren de wandelaars en fietsers ook langs burgerhuizen en modernistische woningen. De brochure is gratis te downloaden via www.antwerpen.be/monumenten én gratis verkrijgbaar in het districtshuis van Berendrecht-Zandvliet-Lillo en vrijetijdscentrum De Schelde.

Naast de brochure is er ook een mini-infotentoonstelling over dit architecturale erfgoed, die op verschillende plaatsen in het district wordt opgezet. Zo zijn er vanaf nu tijdelijk informatieborden terug te vinden in het districtshuis van Berendrecht-Zandvliet-Lillo en in de bibliotheek, maar ook permanent in het vrijetijdscentrum De Schelde.

Meer informatie vindt u op www.antwerpen.be/monumenten.

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels