Biobrandstof versus zonne-energie

Duurzaam bouwen, Immo, Nieuws

Biobrandstoffen werden jaren geleden al op de politieke agenda gezet. Ze zijn echter niet allemaal zonder indirecte impact op de fragiele socio-economische en ecologische evenwichten op onze planeet.

Biobrandstoffen werden jaren geleden al op de politieke agenda gezet. Onder die noemer valt een hele waaier van stoffen: hout, pellets, houtskool, papier, stro, granen, bio-ethanol gemaakt van suikerriet,… Die zijn echter niet allemaal zonder indirecte impact op de fragiele socio-economische en ecologische evenwichten op onze planeet.Biobrandstoffen als hout of houtpellets hebben duidelijk reeds hun ingang op de markt van de woningverwarming gevonden. Hun aantrekkelijke prijs, hun gebruiksgemak door de doorgedreven ontwikkeling en het feit dat u geen fossiele brandstoffen gebruikt, maken dat meer en meer mensen kiezen voor dergelijke verwarmingssystemen.

Wanneer het ruimer assortiment van biomassa wordt aangesproken, dan komt u bij koolzaad, mais en andere granen, suikerriet en afgeleiden,… Allemaal organische producten, van oorsprong plantaardig en dus eigenlijk voor een groot deel opgeslagen zonne-energie. Kunnen we dan niet beter volledig overschakelen op zonne-energie? Ja, eigenlijk wel. Maar niet zondermeer…

Onze woningen van vandaag zover isoleren dat we geen verwarming meer nodig hebben, is niet evident. Ons klimaat kent te veel aaneenschakelingen van koude en sombere dagen. Die dagen kunt u niet overbruggen zonder verwarming en/of actief systeem voor de productie van sanitair warm water. De enige manier om dan nog de energievoorziening op hernieuwbare wijze in te vullen, is een combinatie van drie elementen. Ten eerste een zeer efficiënt energiegebruik in alle actieve processen.

Ten tweede een internationaal net, minstens op Europees niveau, waarbij de productie van wind-, water- en zonne-energie wordt opgeschaald en kan worden uitgewisseld over het hele continent. En ten derde een systeem om de vraag en het aanbod op dat net te balanceren, zeg maar te matchen.

Zo’n stap is uiteraard niet voor morgen. Voor de realisatie van al die elementen is nog behoorlijk wat politieke durf nodig. Regelgeving voor nieuwbouw is nodig, maar is ook evidenter en minder prangend dan regelgeving voor renovatie of reconversie. Ook het opzijschuiven van een heleboel economische belangen van specifieke actoren is cruciaal om het slim netwerk op Europese schaal effectief waar te maken.

Wat doet u dan vandaag? Zuinig zijn is natuurlijk een eerste stap. Maar een minimum aan comfort is wel geoorloofd. Daarnaast kunt u een lange-termijnbijdrage leveren door stappen te zetten die al wat bijdragen in de realisatie van een gebalanceerde match tussen vraag en aanbod: kies oplossingen die zoveel mogelijk de pieken in vraag en aanbod van uw woning op het net beperken.

Dus geen slecht geïsoleerde woning met een dak vol zonnepanelen, indien mogelijk toch wat thermische massa zodat u wat kunt schuiven in het exacte moment van warmteproductie, aansluiten op het stadsverwarmingsnet als dat aanwezig is, een ventilatiesysteem met warmterecuperatie, maximaal gebruik maken van zonlicht,…

Leen Peeters

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels