Bourgeois over ‘betonstop’: ‘Er kan nog worden gebouwd, maar anders en elders’

Actualiteit, Nieuws

Minister-president Geert Bourgeois wil het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen geen betonstop noemen. De regering wil een einde maken aan de verrommeling, klinkt het.

De Vlaamse regering maakt met de goedkeuring van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen een einde aan de ‘verrommeling’ van onze regio. Van de 72.000 hectare die nu nog zijn bestemd als uitbreidingsgebied voor woningen en industrie worden er de komende jaren maar 24.000 meer aangesneden.

Vanaf 2040 mag er geen bijkomende ruimte meer worden bebouwd en in 2025 wordt de inname al beperkt tot drie hectare per dag. ‘Het gaat dus absoluut niet om een betonstop’, benadrukt minister-president Geert Bourgeois donderdag. ‘Er kan nog worden gebouwd, maar anders en elders. Het gaat om een verkerning en een verdichting.’

Welke gronden de komende jaren worden geschrapt als bouwgebied ligt nog niet vast, maar milieuminister Joke Schauvliege verzekert dat niet het principe ‘eerst komt, eerst maalt’ zal worden gehanteerd. De reserves zullen evenmin perfect evenwichtig worden gespreid over de provincies.

‘We gaan slimme keuzes maken en kijken welke gebieden goed zijn gelegen en goed zijn ontsloten’, zegt Schauvliege. ‘De lokale besturen zullen daar een grote inbreng in hebben.’ Wie op dit moment een bouwgrond heeft, zal die niet zomaar verliezen, verzekert de regering.

‘Een eigenaar moet minstens zijn opgebouwd kapitaal kunnen behouden’, aldus energieminister Bart Tommelein. ‘Dat hele verhaal heeft natuurlijk een budgettair plaatje, dat we goed gaan opvolgen.’

De regering heeft op dit moment enkel becijferd wat het zou kosten om iedereen te onteigenen, een bedrag dat niet wordt bekendgemaakt. In realiteit zal gebruik worden gemaakt van tal van andere maatregelen. Zo kunnen gronden worden geruild en kan iemand zijn ongunstig gelegen perceel bijvoorbeeld verkopen aan een projectontwikkelaar die er in de stad een extra verdieping mee mag bouwen.

Termont teruggefloten na tweet over betonstop

De Gentse burgemeester Daniël Termont (sp.a) doet afstand van zijn uitspraak “onze kinderen en kleinkinderen zullen dus niet meer kunnen bouwen” over de betonstop. Hij vindt wel dat Vlaanderen eerst nieuwe ruimte in de steden moet creëeren.

“Onze kinderen en kleinkinderen zullen dus niet meer kunnen bouwen. Dank u Vlaamse regering”, liet burgemeester Termont zich op Twitter ontvallen. Vlaams sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke reageerde meteen dat de sp.a-fractie in het Vlaams parlement de betonstop onderschrijft zoals die in de klimaatresolutie staat.

Burgemeester Termont wiste zijn tweet en legt op Facebook uit dat hij “iets te snel en te kort” op de berichtgeving over de betonstop reageerde. “Niet meer bijbouwen in de open ruimte buiten de steden is vanzelfsprekend een goed idee”, schrijft Termont. “Maar dan moet Vlaanderen die steden ook helpen om leefbaarder te worden.”

Daniël Termont zegt dat hij bezorgd is om de toekomstige generatie Gentenaars en somt op welke infrastructuurwerken prioritair zijn om zijn stad verder te laten ontwikkelen. “De Vlaamse regering moet ons nu helpen om in Gent meer ruimte te creëeren door een tunnel onder de Dampoort te steken. Help ons nu om de Verapazbrug te bouwen die er voor moet zorgen dat er minder verkeer dwars door de stad moet. Investeer meer in sociale woningen. Haal de autosnelwg B401 uit het Zuidpark, denk mee na over de toekomst van de E17 en besef hoeveel ruimte je in Gentbrugge zou kunen creëren voor nieuwe woningen en publiek groen.”

Vlaams fractieleider van SP.A Joris Vandenbroucke liet in “Villa Politica” weten dat Termont iets te snel had gereageerd en wel degelijk achter de betonstop staat.

<iframe src=”https://syndicatie.vrt.be/play/roularta/mz-ast-a0755799-b6f6-47e2-9f5c-ea782dceb86d” width=”100%” height=”360″></iframe>

Milieu-organisatie: ‘Belangrijk kantelpunt’

‘Dat de Vlaamse regering zich uitspreekt voor een betonstop is een belangrijk kantelpunt’, zeggen Frederik Mollen (Natuurpunt) en Erik Grietens (BBL). ‘De timing is rijkelijk laat. Zelfs als de regering in haar opzet slaagt, zal tegen 2040 tienduizenden hectare open ruimte ingenomen zijn door bijkomende bebouwing en wegen. Daarnaast is te vrezen dat het bij nobele intenties zal blijven.’

Om dat te voorkomen, pleit de milieubeweging voor bijkomende voorwaarden, zoals de opmaak van een register van slecht gelegen bouwgronden, gekoppeld aan een actieplan om het schrappen of herlokaliseren van kavels te compenseren.

Er worden ook vragen gesteld bij de flexibilisering, waarbij zowel het gewest, provincies en gemeenten zich niet langer aan langetermijnstructuurplannen moeten houden. ‘De regering houdt voor dat de overstap naar zulke flexibele plannen kernversterkend kan zijn voor steden en dorpen, en zo de open ruimte kan sparen.’

‘Omgekeerd bestaat volgens Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu ook het risico dat alles overal zal kunnen. Denk aan het omstreden shoppingcenter Uplace dat een enorme verkeersstroom zal veroorzaken of aan het dossier Essers waar natuur moet wijken voor industrie, terwijl in dezelfde regio nog duizend hectare industriegrond braak ligt. En dat risico lijkt groter dan de kansen die de ommezwaai biedt.’

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels