Bouwactiviteit stagneert in België

Immo, Nieuws

De activiteit van de bouw is in het eerste kwartaal van 2012 stabiel gebleven in vergelijking met het laatste kwartaal van 2011. Verder bleef het orderboek tijdens het tweede kwartaal op hetzelfde niveau.

Tijdens het eerste kwartaal van 2012 is de bouwactiviteit op kwartaalbasis volgens de laatste gegevens van het Instituut voor de Nationale Rekeningen stabiel gebleven. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2011 nam de bouwactiviteit echter toe met 1procent. De werkgelegenheid in de bouw is in het eerste kwartaal ook gestabiliseerd. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2011 steeg de werkgelegenheid met 0,9 procent. Dat meldt de Confederatie Bouw.

Tijdens de periode van april tot juni bevatte het orderboek van de aannemers werk voor 5,45 maanden. Dit is een heel lichte toename in vergelijking met de vorige drie maanden. Tijdens deze periode was het orderboek van de aannemers gevuld met werk voor 5,44 maanden.

Woningbouw: stijging bij nieuwbouw en bij renovatie

Tijdens het eerste kwartaal van 2012 (januari tot maart) werden 13.536 nieuwe woningen toegestaan. Dit is een stijging met 4,4% in vergelijking met het vierde kwartaal van 2011 (oktober tot december 2011). Deze toename is vooral te wijten aan de stijging van het aantal vergunningen voor eengezinswoningen (+15,1%). Het aantal vergunningen voor appartementen kende echter een daling van 4,3% tijdens deze periode.

Voor de renovatie van woningen werden tijdens het eerste kwartaal 2012 8.369 vergunningen afgeleverd. Dit is een aanzienlijke toename met 7,2% tegenover het vierde kwartaal 2011.

De recentste trendindicator, die dateert van november 2012, geeft een stijgende trend weer voor zowel nieuwbouw als voor renovatie. De laatste brutocijfers voor nieuwbouw geven een duidelijke stijgende tendens weer en dit tot de maand december 2011. Voor renovatie wijzen de laatste brutocijfers op een stijgende tendens minstens tot de maand januari 2012.

Nog veel pessimisme

In de maand juni is de conjunctuurbeoordeling van de aannemers iets verbeterd. Toch is de kloof tussen de optimisten en pessimisten volgens het gemiddelde op drie maanden nog groter geworden. Het aandeel aannemers met een pessimistische visie bleef stabiel (19%). Het percentage optimisten is gedaald tot 7,7%, het laagste niveau sinds juli 2009.

Niet-woningbouw: renovatie en nieuwbouw stijgt

Het vergunde volume nieuwe gebouwen bedroeg het eerste kwartaal van 2012 (januari tot maart) 10,4 miljoen kubieke meter, een kleine toename van 0,7% in vergelijking met de periode oktober tot december 2011. Het aantal vergunningen voor nieuwe gebouwen nam wel toe met 3,5%. Tijdens dezelfde periode steeg het aantal vergunde renovaties van niet-woongebouwen met 6,2% tot 1.289.

De recentste trendindicatoren, die dateren van november 2011, duiden op een dalende trend voor renovatie en een stijgende trend voor het vergunde volume van nieuwe gebouwen. Voor nieuwbouw geven de laatste cijfers een stijgende trend weer minstens tot de maand januari 2012. De laatste cijfers voor renovatie geven gezien hun hoge volatiliteit geen duidelijk beeld weer van de verdere trendevolutie.

Faillissementen stijgen

Tijdens de periode van maart tot mei hebben 461 bouwbedrijven de boeken neergelegd. Dit is een sterke stijging met 17,1% in vergelijking met de vorige drie maanden. Van december 2011 tot februari 2012 waren er nog 393 failliet verklaarde bouwbedrijven. De recentste trendindicator (van januari 2012) duidt op een daling van het aantal faillissementen. Toch is het duidelijk dat het aantal faillissementen hoger blijft dan begin 2011. (RDM)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels