Bouwbedrijven ongelukkig met elektronische aanwezigheidsregistratie

Immo, Nieuws

Iedereen die actief is op een grotere werf moet vanaf 1 april vooraf elektronisch worden geregistreerd. Na een inforonde waarbij Bouwunie samen met de RSZ meer dan 500 bouwbedrijven informeerde over deze nieuwe verplichting, is de conclusie duidelijk: de bouwbedrijven zijn er echt niet blij mee.

Iedereen die actief is op een grotere werf moet vanaf 1 april vooraf elektronisch worden geregistreerd. Na een inforonde waarbij Bouwunie samen met de RSZ meer dan 500 bouwbedrijven informeerde over deze nieuwe verplichting, is de conclusie duidelijk: de bouwbedrijven zijn er echt niet blij mee.

Deze extra verplichting verzwaart de administratie, de ter compensatie voorgestelde lastenverlaging op overuren is volgens Bouwunie te beperkt én de twijfels over de effectiviteit van de maatregel (d.i. de aanpak van de sociale dumping) zijn erg groot. Bouwunie vraagt een grondige evaluatie. Indien deze negatief uitvalt, moet de elektronische aanwezigheidsregistratie volgens hen worden afgeschaft.

De bouwbedrijven betwijfelen dat het systeem van de elektronische aanwezigheidsregistratie de sociale dumping effectief zal kunnen aanpakken. Controles zullen door de inspectie vanaf 1 april nog altijd op dezelfde wijze als vandaag moeten gebeuren: door naar de werven te gaan en de fraudeurs ter plaatse te klissen. Want een fraudeur zal zichzelf en zijn mensen uiteraard niet of op onvolledige wijze registreren. De registratie is bovendien een bijkomende zware administratieve verplichting voor de bouwbedrijven en dit zonder dat er een andere verplichting wegvalt.

De kleine vereenvoudiging van de “aangifte van werken” weegt hier niet tegen op. Daarenboven zijn er nog veel te veel onduidelijkheden en praktische bezwaren. Wat met onvoorziene wijzigingen in de personeelsbezetting op een werf, wat doe je als je onverwachts naar een andere werf moet, enz. De overheid creëert volgens Bouwunie hiermee een bijkomend concurrentieel nadeel voor de bonafide bedrijven ten aanzien van de malafide, die alle – en dus ongetwijfeld ook deze – regels aan hun laars lappen.

De lastenverlaging op overuren die gegeven wordt ter compensatie van de nieuwe verplichte registratie is te beperkt en vooral te onduidelijk. Wat met bedrijven die af en toe of slechts één maal geconfronteerd worden met werven waarop ze zich elektronisch moeten registreren? Wat met de collega’s die in het atelier werken? Allemaal vragen waarop het antwoord (nog) ontbreekt.

De boetes voor het niet naleven van de registratieverplichting zijn uitgesteld tot 1 oktober. Dus er is op dit moment sprake van een testfase. Bouwunie wil een grondige evaluatie waarbij dan duidelijk zou moeten blijken dat de aanwezigheidsregistratie loont, dat er bijvoorbeeld effectief meer bedrijven die zich bezondigen aan sociale dumping gevat worden én hun verderfelijke praktijken moeten stoppen. Bij een negatieve evaluatie zal Bouwunie pleiten voor de afschaffing van de elektronische aanwezigheidsregistratie.

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels