Bouwpremies verschillen enorm per gewest

Bouwpremies verschillen enorm per gewest

Recht en financiën

Een nieuw jaar kondigt meestal een verschuiving aan van de budgetten, waaronder ook een herziening van de premies voor de bouwsector. De verschillen tussen de gewesten konden niet groter zijn.

In Vlaanderen blijven de energiepremies in 2015 zonder meer behouden. Er worden in de loop van het jaar wel voorbereidingen getroffen voor de grote wijzigingen die vanaf 1 januari 2016 zullen ingaan. De premies zullen vanaf dan aanzienlijk worden afgebouwd en beter gericht op de realiteit. Bovendien worden er “energieleningen” geïntroduceerd. Leningen, verstrekt door de Vlaamse overheid, voor de financiering van energiebesparende investeringen. De interestvoet bedraagt 2% of is zelfs helemaal niet van toepassing voor kwetsbare doelgroepen. Let wel, de leningen kunnen enkel worden aangevraagd bij een Lokale Entiteit – de instantie die hier lokaal verantwoordelijk voor is – en die is niet in elke gemeente aanwezig…

Ook in Brussel verandert er zo goed als niets aan het bestaande energiepremiestelsel. Het budget van 22 miljoen euro blijft ook in 2015 behouden. Enige bijkomstigheid is dat je voor de aanvraag van isolatiepremies foto’s van tijdens de werken zult moeten toevoegen aan het premiedossier.

Wallonië daarentegen maakt tabula rasa. Tussen 1 januari en 31 maart zijn alle bestaande premies on hold gezet. Waals minister van Huisvesting en Energie wil het systeem grondig hervormen. Momenteel zijn er 52 premies voor huisvesting en energie. Die wil het kabinet vereenvoudigen en transparanter maken. Bovendien moet er 25 miljoen euro bespaard worden op de toegekende premies. Er bestaat wel een uitzondering voor zij die reeds met de werken begonnen zijn, al hangen daar ook weer voorwaarden aan vast. Deze beslissing is helemaal niet naar de zin van de Confederatie Bouw, die vreest dat de activiteit in Wallonië gedurende drie maanden stil zal liggen.

Meer informatie over de premies vind je alleszins op Energiesparen, Leefmilieu Brussel en Energie Wallonië. (SDM)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels