Bouwprojecten lopen mogelijk vertraging op door hitte

Actualiteit, Nieuws

Een recente rondvraag van de Vlaamse Confederatie Bouw leert dat verschillende leden vrezen hun deadlines niet te halen door de gevolgen van de hitte, ook al hebben verschillende bouwondernemingen wel bijzondere voorzorgsmaatregelen genomen.

Van de bouwbedrijven die de rondvraag hebben beantwoord, heeft slechts tien procent niet te lijden onder de huidige hittedagen. Meer dan tachtig procent geeft een productiviteitsverlies aan van minstens tien procent dat kan oplopen tot boven de dertig procent. Meer dan veertig procent ondervindt daardoor moeilijkheden om de vastgelegde opleveringstermijn te halen. Zij geven aan dat het lastig wordt de afgesproken werken voor de start van het bouwverlof gedaan te krijgen.

Te snel droog

Een groot knelpunt blijkt het storten van beton te zijn omdat die te snel droogt. Dit speelt ook roofing- en pleisterwerken parten, alsook het lijmen van bakstenen. Daarnaast ondervinden installateurs van PV-panelen en zonneboilers aanzienlijke hinder. Aannemers geven aan dat bij aanhoudende hitte dakwerken en afwerkingen allerhande (aanleg terrassen, gevelwerken, buitenschildewerk enz.) aan de gevel van een woning bijkomende vertraging kunnen oplopen. Die laten het namelijk moeilijk toe in de schaduw te werken met een lager werkritme als gevolg.

Een veel voorkomende maatregel om aan de hitte te ontsnappen bestond erin vroeger te beginnen (rond 6 uur) en voor de grootste namiddagwarmte te stoppen. Bijna zestig procent van de bouwbedrijven heeft deze maatregel toegepast. Tegelijk heeft een derde van de bedrijven extra pauzes ingelast. Bovendien heeft een vierde van de bouwbedrijven de werkzaamheden aangepast door maximaal in schaduwrijke zones te laten werken. Bouwbedrijven voorzien ook extra water, zonnecrème en zonnebrillen voor hun arbeiders.

Begrip

Opmerkelijk is het dat een groot aandeel van de respondenten die aangeven aanzienlijke hinder te ervaren, werken uitvoeren in West-Vlaanderen. Dit zou kunnen verbonden zijn aan de slinkende watervoorraad in die provincie.

De Vlaamse Confederatie Bouw vraagt opdrachtgevers nog begrip te hebben voor de gevolgen van de hitte zoals een langere oplevergingstermijn. (EK)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels