Bouwsector wil af van vaste werkweek

Immo, Nieuws

De bouwsector wil af van de bestaande vaste werkweek van 40 uren en naar een flexibeler systeem gaan met een jaarlijkse arbeidsduur. Dat heeft de Confederatie Bouw gezegd naar aanleiding van de presentatie van het jaarverslag.

De maatregel is één van de pistes die de bouw naar voor schuift om de sector zuurstof in te blazen. Voor 2012 wordt immers een daling met 1,5 procent van de activiteit verwacht. Door met een flexibel systeem van jaarlijkse arbeidsduur te werken, kunnen de bedrijven hun productie beter aanpassen aan de schommelingen van de vraag. “Dus meer werken als er meer vraag is, minder als er minder is”, luidt het bij de Confederatie Bouw.

Flexibeler arbeidsorganisatie

Een soortgelijk systeem bestaat bijvoorbeeld al in de autoproductie, waar men het plus-minusconto kent. “Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we 60 uur in de week willen gaan werken. We willen gewoon een flexibeler arbeidsorganisatie, met respect van het wettelijk kader”, aldus de confederatie Bouw.

De bouwsector kent vandaag al een systeem om af te wijken van de arbeidstijd. Er is met de bonden een krediet van 130 uren per jaar afgesproken. Maar dat moet per bedrijf afzonderlijk worden goedgekeurd door de bonden.Vaak stuiten de werkgevers op een njet van die bonden.

Publieke investeringen en verlaging sociale lasten

Andere maatregelen die de sector naar voor schuift om de bouw te ondersteunen, is het optrekken van de publieke investeringen. De sector denkt daarbij aan het gebruik van projectobligaties, om zo kapitaal aan te trekken. Om gezinnen aan te sporen hun geld in vastgoed te steken, bepleit de sector de mogelijkheid om hun reële kosten in mindering te kunnen brengen van de belastbare grondslag. De sector eist dat dringend werk wordt gemaakt van duidelijkheid rond de woonbonus. Gedelegeerd bestuurder Robert de Mûelenaere: “Voor jonge zinnen is dit belangrijk. We willen zo rap mogelijk duidelijkheid.”

De sector vraagt ook dat, om de concurrentiekracht te vrijwaren, de sociale lasten worden verlaagd. De strijd tegen zwartwerk past eveneens in die strijd om de concurrentiekracht te vrijwaren. Het systeem van elektronische registratie alleen zal zwartwerk niet uit de wereld helpen, waarschuwt de confederatie.

De sector vraagt dat er eindelijk werk wordt gemaakt van bilaterale akkoorden om de misbruiken met gedetacheerde buitenlandse werknemers tegen te gaan. “Vandaag kunnen we zelfs niet verifiëren of iemand Portugees of Braziliaan is”, aldus voorzitter Johan Willemen. Het aantal officieel gedetacheerde buitenlandse arbeiders in de Belgische bouw bedraagt 25.000 à 30.000, op een totaal aantal arbeiders van 167.000. Het echte cijfer ligt wellicht een stuk hoger. “Detachering heeft een mom van wettelijkheid, maar komt in de praktijk vaak neer op oneerlijke concurrentie”, luidt het bij de Confederatie. Daarom wil de sector dat uitwisselen van informatie, via bilaterale akkoorden, snel mogelijk wordt. (Belga/RDM)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels