Bouwunie: “Pak ook de kleine fraude in de bouw aan”

Nieuws

"Pak de kleine fraude in de bouw aan en beloon de (ver)bouwer die in zee gaat met een regulier bouwbedrijf", zo zegt de Bouwunie.

Bouwunie wil dat de regering haar nultolerantie voor fraudeurs consequent doortrekt voor alle vormen van fraude, dus ook voor het zwartwerk en de sociale dumping in de bouwsector.

Bouwunie is zich ervan bewust dat er een batterij aan maatregelen nodig is om het zwartwerk en de oneerlijke concurrentie uit te roeien. Maar het staat eveneens vast dat ook de opdrachtgevers (groot én klein, bedrijven én particulieren) mee verantwoordelijk zijn voor zwartwerk en de negatieve gevolgen ervan voor de hele maatschappij en onze economie. Ze moeten er dus ook aansprakelijk voor gesteld kunnen worden, schrijft Bouwunie in een persbericht.

Het is zeker een misverstand dat fraude iets is waaraan alleen en vooral bedrijven zich bezondigen. Niets is minder waar. Het is een maatschappelijk probleem. Quasi iedereen doet eraan mee. Nochtans verliest ook iedereen. De strijd tegen de fraude kan alleen gewonnen worden wanneer zij die er profijt uit halen echt aangepakt worden. Dat betekent dan ook dat de opdrachtgevers – ook de particulieren – niet langer buiten schot mogen blijven. Enkel op deze manier zien de malafide bedrijven en personen hun afzetmarkt opdrogen.

Dit betekent dus in concreto voor Bouwunie dat ook particuliere opdrachtgevers die in zee gaan met Belgische of buitenlandse bedrijven die hun werknemers niet correct betalen, mee moeten opdraaien voor de niet betaalde lonen aan deze werknemers. Dat particuliere opdrachtgevers die werken laten uitvoeren in het zwart, mee aansprakelijk moeten gesteld worden voor de ontdoken sociale en fiscale bijdragen van de zwartwerker. Dat alle aankopen van bouwmaterialen, ongeacht de soort of de hoeveelheid, onderworpen moeten worden aan de verplichte aflevering van een aankoopfactuur. Dit moet van toepassing zijn in de klein- en groothandel, alsook in de distributieketens zoals Brico en Gamma.

Bouwunie wenst anderzijds de particuliere opdrachtgever die in zee gaat met een regulier bedrijf te belonen en te bevoordelen. Bouwunie denkt bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om te genieten van een fiscale aftrek voor kleinere of grotere verbouwingswerken uitgevoerd door aannemers zonder fiscale schulden, en aan de veralgemening van het 6%-btw-tarief voor de afbraak en heropbouw in heel België wanneer de werken uitgevoerd worden door aannemers zonder fiscale schulden. Het nagaan of een aannemer al dan niet schulden heeft, kan op zeer eenvoudige wijze via bestaande databanken die nu al online door iedereen consulteerbaar zijn. Dit vergt dus geen enkele bijkomende investering of inspanning van de overheid.

Daarnaast hoopt Bouwunie dat de regering ook maatregelen treft die de bona fide bedrijven niet raken, maar waarvan enkel de mala fide bedrijven last hebben omdat hun afzetmarkt erdoor inkrimpt. Deze voorstellen zorgen bovendien voor bijkomende inkomsten, zonder enige lastenverhoging, noch voor de particulieren, noch voor de reguliere bedrijven. Bouwunie denkt in de eerste plaats aan het automatisch toekennen van een ondernemingsnummer aan alle buitenlandse bedrijven en zelfstandigen zodat iedereen hen ook kan controleren op het al of niet hebben van sociale en fiscale schulden via de bestaande openbare databanken.
De lijst van voorstellen van Bouwunie is nog uitgebreider. Steeds met het adagio: zo veel mogelijk de markt voor fraudeurs en mala fide bedrijven droogleggen, en de bona fide bedrijven en opdrachtgevers belonen. (KS)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels