Bouwunie stelt eisenbundel verkiezingen voor

Immo, Nieuws

Bouwunie overhandigde vrijdagavond tijdens het gala van de Gouden Baksteen haar eisenbundel voor de komende verkiezingen aan de diverse politieke partijen.

Bouwunie overhandigde vrijdagavond tijdens het gala van de Gouden Baksteen haar eisenbundel voor de komende verkiezingen aan de diverse politieke partijen.

‘Onze topprioriteit is de aanpak van de oneerlijke concurrentie’, zegt Bouwunie-gedelegeerd bestuurder Hilde Masschelein. ‘Onze bouwbedrijven willen werk, voor zichzelf en voor hun personeel. Dit vraagt voldoende investeringen en een eerlijk bouwondernemersklimaat, met transparante, duidelijke, stabiele en eenvoudige regels waar iedereen zich aan houdt.’

Vraag naar een loyaal bouwondernemersklimaat

Bouwunie stelde een eisenprogramma op met het oog op de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 25 mei waarin ze onze politici om concrete oplossingen voor bestaande noden en problemen vragen. ‘De bouw is de motor van de economie en de Vlaamse bouwbedrijven zorgen voor zeer veel tewerkstelling in Vlaanderen. 173.000 rechtstreekse jobs (werknemers en zelfstandigen), waarvan een 120.000 bij kmo’s (minder dan 50 werknemers) en dan nog eenzelfde aantal afgeleide jobs,’ stelt Bouwunie. Verder zien ze verschillende bedreigingen voor deze jobs. Een loyaal bouwondernemersklimaat is dan ook het eerste van tien speerpunten waarrond Bouwunie een aantal belangrijke vragen concentreert.

Europese databanken ter controle

Bouwunie pleit onder meer voor de opmaak van Europese databanken zodat opdrachtgevers gemakkelijk kunnen controleren of ze met een gekend bedrijf in zee gaan dat in het thuisland in regel is met de wetgeving. De buitenlandse inspectiediensten moeten volgens Bouwunie beter samenwerken.

Vlaanderen wil Bouwunie dat de politici de buitenlandse uitzend- en detacheringsbureaus in de bouw beter controleren en een lijst ter beschikking stellen van de bureaus waarvan ze de erkenning introk. Op federaal niveau wil Bouwunie ook particuliere opdrachtgevers meer afschrikken om een beroep te doen op zwartwerkers en vraagt ze de overheid om een tandje bij te steken in de strijd tegen het oneerlijk gebruik van het bijberoepstatuut in de bouw en tegen de schijnzelfstandigheid.

Globale loonlastenverlaging

Verder vinden ze dat maatregelen die ervoor zorgen dat de Vlaamse bouw-kmo’s hun personeel correct en eenvoudig kunnen tewerkstellen voor een betaalbare loonkost broodnodig zijn. Bouwunie denkt in de eerste plaats aan een globale loonlastenverlaging en het moderniseren en flexibeler maken van de wetgeving op de arbeidstijd. Op Europees niveau pleit Bouwunie voor het betalen van de sociale zekerheidsbijdragen van het land waar men werkt (en niet van het land van herkomst) met doorstorting naar het herkomstland. Hierdoor verdwijnt een belangrijk concurrentienadeel.

Woningenpatrimonium

Bouwunie noemt het woningenpatrimonium in België verouderd en vindt dat het al te vaak niet voldoet aan de moderne comforteisen en aan de nieuwe energie-prestatie-eisen. Bovendien noemen ze het woningpatrimonium ontoereikend om de verwachte bevolkingsgroei op te vangen. Vlaanderen zou volgens Bouwunie werk moeten maken van bijkomende, comfortabele, gezonde, energiezuinige, maar ook betaalbare woningen. Dit moet gebeuren via nieuwbouw, sloop en heropbouw en grondige renovatie. Hiertoe zijn financiële stimuli nodig. Om de particuliere bouwheer over de streep te trekken om met reguliere bouwbedrijven te werken, om mensen met een lager inkomen te ondersteunen en om bouwheren kennis te laten maken met nieuwe, verbeterde technologieën. Bouwunie bepleit onder andere een verlaagd btw-tarief van 6% voor de bouw van de eerste en enige gezinswoning en voor afbraak en heropbouw in gans België, en het invoeren van een korf van belastbare aftrekken voor de renovatie van woningen.

Bouw-kmo’s

Een erg belangrijk aandachtspunt voor Bouwunie is de absolute noodzaak voor bouw-kmo’s om rechtstreeks bouwopdrachten van overheden te kunnen uitvoeren. De overheid is een belangrijke opdrachtgever voor bouwwerken en tot op vandaag worden veel opdrachten rechtstreeks door bouw-kmo’s uitgevoerd. Maar daarin is verandering aan de gang. Langs overheidszijde stellen we een schaalvergroting vast bij het aanbesteden van overheidsopdrachten. Hierdoor hoopt een bestuur goedkoper en/of efficiënter te kunnen inkopen. Maar het belangrijkste gevolg is dat de toegangsvoorwaarden tot de opdracht drastisch verhogen. Zodanig zelfs dat enkel nog de zeer grote aannemingsbedrijven, en dit zijn vaak internationale bouwgroepen of consortia, kunnen meedingen naar de opdracht. Bouwunie benadrukt dat niet alles herleid mag worden tot megalomane projecten waaraan enkel nog een paar mastodonten kunnen meedoen en die het eigenlijke werk laten uitvoeren door onderaannemers. Bouwunie vraagt dus extra aandacht voor de kmo via een kmo-haalbaarheidstoets waar het bestuur realistische eisen oplegt en nagaat of de mededinging voldoende speelt.

Elk bestuur zou verplicht voorafgaand de jaarrekeningen van de inschrijvers moeten onderzoeken en al wie zich schuldig maakt aan sociale fraude weren, en ook abnormaal lage prijzen ernstig onderzoeken. Bouwunie vraagt onder andere dat alle onderaannemers over een erkenning beschikken en wil een beperking van het aantal onderaannemers in één keten.

De tien speerpunten uit het Bouwunie-eisenprogramma: een loyaal ondernemersklimaat | personeel correct en eenvoudig tewerkstellen voor een betaalbare loonkost | stimulansen voor de bouwheer om te (ver)bouwen en sociale woningbouw | voldoende voor bouw-kmo’s toegankelijke overheidsopdrachten | energiezuinig bouwen promoten en faciliteren | vermindering van administratieve rompslomp | opleiding | beter bescherming tegen slechte betalers | infrastructuur en mobiliteit | ruimte om te bouwen en te verbouwen

(LP/Bouwunie)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels