Bouwunie tevreden met nieuw Europees platform tegen zwartwerk

Immo, Nieuws

De Europese Commissie heeft een voorstel ingediend voor de oprichting van een nieuw Europees platform dat de lidstaten moet helpen samen te strijden tegen zwartwerk. Via het platform kunnen de verschillende nationale diensten gegevens en ideeën uitwisselen, maar ook gezamenlijke instrumenten uitbouwen. Bouwunie liet weten erg tevreden te zijn met het voorstel.

De Europese Commissie heeft een voorstel ingediend voor de oprichting van een nieuw Europees platform dat de lidstaten moet helpen samen te strijden tegen zwartwerk. Via het platform kunnen de verschillende nationale diensten gegevens en ideeën uitwisselen, maar ook gezamenlijke instrumenten uitbouwen. Bouwunie liet weten erg tevreden te zijn met het voorstel.

Het voorstel voor een besluit tot oprichting van een Europees platform wordt ter goedkeuring ingediend bij het Europees Parlement en de Raad.

Wat houdt het platform in?

Concreet zal het nieuwe platform een forum ter beschikking stellen waar deskundigen informatie en beste praktijken met elkaar kunnen uitwisselen, waardoor de eerder beperkte contacten die tot dusver bestonden, worden uitgebreid. Ook zal het platform nationale en EU-hulpmiddelen analyseren om gemeenschappelijk problemen aan te pakken, zoals het aanverwante fenomeen van schijnzelfstandigheid en zwartwerk in onderaannemingsketens.

Verder pakt het platform grensoverschrijdende situaties aan en versterkt het de operationele samenwerking door bijvoorbeeld gezamenlijke opleidingssessies, personeelsuitwisselingen, en gezamenlijke inspecties te organiseren. Gemeenschappelijke beginselen en richtsnoeren worden opgesteld door het platform waarmee inspecteurs zwartwerk kunnen aanpakken.

De Europese Commissie wil meer bekendheid geven aan het probleem door gezamenlijke activiteiten zoals Europese campagnes op touw te zetten, en strategieën die op lokaal of op EU-niveau zijn gericht, te ontwikkelen.

Bevoegd eurocommissaris Laszlo Andor stelt dat zwartwerk niet enkel belastinginkomsten kost, maar ook problematisch is voor de loon- en werkomstandigheden, de veiligheid en de sociale zekerheid van de betrokken werknemers. Vanwege de open grenzen is het moeilijk voor de nationale autoriteiten om dit fenomeen te bestrijden. Het nieuwe platform kan dat verbeteren, vindt Andor.

Bouwunie tevreden over voorstel

Bouwunie schrijft tevreden te zijn ‘dat de Europese Commissie concrete stappen onderneemt om het zwartwerk, en vooral ook de sociale dumping, in te dijken’. Ze wijzen erop dat de Vlaamse bouwkmo’s heel wat concurrentie ervaren. Deze concurrentie komt niet alleen van bedrijven die volledig clandestien werken, maar ook van bedrijven die bepaalde aspecten van onze wetten en regels niet naleven. Ook bedrijven of personen die officieel de regels wel naleven, maar door de veel lagere sociale lasten in het eigen land aan veel lagere prijzen kunnen werken zorgen voor oneerlijke concurrentie. Daarnaast is het voor Bouwunie ook noodzakelijk dat er een omkaderende Europese sociale wetgeving komt. (LP)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels