Bouwunie vraagt plan om sociale fraude bij detachering aan te pakken

Immo, Nieuws

De Bouwunie is van mening dat het Europese akkoord over detachering oke is, maar onvoldoende om de problemen op het terrein aan te pakken.

De Bouwunie is van mening dat het Europese akkoord over detachering oke is, maar onvoldoende om de problemen op het terrein aan te pakken.

De organisatie is tevreden dat de lidstaten van de Europese Unie een akkoord hebben bereikt over de naleving van de loon- en arbeidsvoorwaarden bij detachering (dat is wanneer een uitzendkracht naar het buitenland wordt gestuurd om daar onder contract te gaan werken). Dit zou sociale fraude moeten aanpakken met een vrijwaring van het vrij verkeer van diensten. De overeenkomst houdt onder meer in dat de lidstaten van een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de lonen van onderaannemers kunnen invoeren, wat in België al bestaat, en dat er eventueel extra controlemaatregelen mogen komen wanneer vermoedelijk sociale fraude in het spel is.

Actieplan

De Bouwunie vindt deze maatregelen alvast prima, maar spijtig genoeg zijn ze onvoldoende om de problemen op het terrein aan te pakken. Zo heeft de bouwsector dringend nood aan een efficiënt actieplan om de oneerlijke concurrentie te bestrijden. En dan zeker de sociale fraude die gepaard gaat met het misbruik van de detachering en het gebrek aan afdwingbare controlemiddelen voor de Belgische inspectiediensten.

Bouwunie wil samen met de overheid en de andere partners van de bouwsector een actieplannen bedenken en verder uitwerken en verbeteren. Zo moeten bijvoorbeeld ook alle opdrachtgevers duidelijk op hun verantwoordelijkheid gewezen worden. Er moeten dus maatregelen komen die ervoor zorgen dat overheden, particulieren en bedrijven enkel nog in zee gaan met bonafide aannemers, dat er een verbod geldt op werken met abnormaal lage prijzen én een beperking van de ketens van onderaannemingen.

Europese reglementering

Daarnaast wil de Bouwunie ook een aangepaste Europese wetgeving die deze maatregelen moet ondersteunen. Concreet gaat het over het uniformiseren van de sociale zekerheid in de Europese Unie, het toelaten dat de lidstaten alle vereiste controles doen en sancties opleggen bij vaststelling van sociale fraude en sociale dumping op hun grondgebied, de invoering van een Europese databank met de nodige gegevens van de verschillende bedrijven, een betere aanpak van de schijnzelfstandigheid en de betaling van de sociale zekerheid in het land van effectieve tewerkstelling. Dit alles zou ervoor moeten zorgen dat de sociale dumping en sociale fraude tussen de verschillende lidstaten verdwijnen en dat er een daadwerkelijk vrij verkeer van diensten kan zijn waarbij de eerlijke concurrentie, met gelijke wapens, voorop staat. (LVR)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels