Bouwvergunning steeds vaker aangevraagd door bouwbedrijf

Nieuws

Het initiatief om een bouwproject te starten gaat almaar vaker uit van bouwbedrijven. Werd in 2000 amper 40 procent van de stedenbouwkundige aanvragen door professionelen ingediend, dan is dat anno 2014 gestegen tot 53 procent.

Sinds 2011 is het aantal particuliere bouwvergunningen niet meer boven de 50 procent gestegen. Eind 2000 lag dat aantal nog op bijna 60 procent. De verschuiving doet zich voor over het hele land, al is de trend iets minder sterk in Wallonië, weet onderzoeksbureau Essencia. In Vlaanderen zijn het vooral projectontwikkelaars en bouwbedrijven die initiatief nemen en volledige verkavelingen of dorpsdelen ontwikkelen en vervolgens aan de man brengen. In dergelijke gevallen streeft de naar woonoplossingen die een ruim segment van de markt aanspreken, maar heeft de koper nog inspraak in de indeling en afwerking.

Voordeel van deze evolutie is dat een bepaalde doelgroep zich nog een kwalitatieve woning kan veroorloven, maar een nadeel is dat de kleinere aannemers minder koek hebben om te verdelen, aangezien de grote investeerders vaak met eigen personeel of een vaste groep onderaannemers werken. “Een bijkomend gevaar is dat niet alle afgeleverde bouwvergunning daadwerkelijk in een bouwproject resulteren”, zegt Bieke Gepts van Essencia.

“De ontwikkelaars zoeken immers naar een gunstig moment om het project aan de man te brengen. Wanneer dat moment er niet binnen de twee jaar is en de opdrachtgever de werken niet aanvat, vervalt de bouwvergunning.” Eind 2013 hebben nog heel wat aannemers nog snel een bouwvergunning aangevraagd om de strengere EPB-eisen te ontlopen. (BELGA)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels