CIB pleit voor Vlaamse woonbonus voor nieuwbouw én bestaande woningen

Nieuws

De Confederatie van Immoberoepen (CIB Vlaanderen) heeft haar prioriteitennota overhandigd aan de onderhandelaars van de toekomstige Vlaamse regering. Daarbij is gepleit voor een fundamentele hervorming van de vastgoedfiscaliteit en werd onder andere een voorstel bezorgd voor een hervorming van de woonbonus.

De Confederatie van Immoberoepen (CIB Vlaanderen) heeft haar prioriteitennota overhandigd aan de onderhandelaars van de toekomstige Vlaamse regering. Daarbij is gepleit voor een fundamentele hervorming van de vastgoedfiscaliteit en werd onder andere een voorstel bezorgd voor een hervorming van de woonbonus. Het belangrijkste voorstel van de CIB betreft de woonbonus. Er wordt geadviseerd dat deze niet beperkt wordt tot nieuwbouw, maar ook van toepassing blijft voor bestaande woningen.

De CIB geeft aan dat eigendomsverwerving in de toekomst een fundamentele pijler van het woonbeleid moet blijven. Concreet wordt daarbij vooral gekeken naar de woonbonus, waarbij er keuzes gemaakt moeten worden over de modaliteiten. Schattingen tonen aan dat de woonbonus in principe niet onbetaalbaar is. Toch is de budgettaire kost duidelijk hoger dan het voorziene geregionaliseerde bedrag.

Merendeel koopt bestaande woning

De Confederatie van Immoberoepen stelt voor om het maximaal aftrekbare bedrag te bevriezen voor wie reeds een hypothecaire aftrek geniet (de bestaande contracten). Dat zou vooral voor de nodige rechtszekerheid zorgen en tegelijk toch de meerkost beperken. Voor de nieuwe contracten raadt de sectorvertegenwoordiger aan om de toepasbaarheid van de woonbonus in de tijd te beperken, bijvoorbeeld tot een periode van 25 jaar. Gezien de grootste nood aan ondersteuning volgens de CIB in de eerste jaren van de afbetaling ligt, blijft het bovendien logisch de steun tijdens de eerste jaren te maximaliseren.

De confederatie wil vooral vermijden dat de woonbonus beperkt wordt tot nieuwbouw en renovatie.

Hoge fiscale druk milderen

Daarnaast stelt de Confederatie van Immoberoepen in haar prioriteitennota een hervorming voor die de fiscale druk op het moment van aankoop vermindert. Dit onder meer door het systeem van het klein beschrijf volledig te herzien. De vastgoedmakelaardij is zich bewust van de budgettaire beperkingen, maar is van mening dat dat de nieuwe Vlaamse regering niet mag weerhouden om actief te zoeken naar manieren om de hoge fiscale druk op het moment van aankoop te milderen.

Tot slot wordt er ook bijkomende beleidsaandacht gevraagd voor de huurmarkt. Die beleidsaandacht en de daaraan verbonden middelen moeten integraal toegewezen worden aan de private huurmarkt. Die speelt een belangrijke rol in de Vlaamse woningmarkt, maar heeft volgens de CIB te lang te weinig aandacht gekregen van de beleidsmakers. CIB Vlaanderen roept de onderhandelaars daarom op in het regeerakkoord een duidelijk engagement uit te spreken richting de private huurmarkt. (LP/CIB)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels