CIB Vlaanderen wil eenduidig beleid rond immoborden

CIB Vlaanderen wil eenduidig beleid rond immoborden

Nieuws

De Confederatie van Immoberoepen heeft een reeks aanbevelingen klaar rond de problematiek van de wildgroei van immoborden. Deze nota komt er na politieke kritiek waarbij de aanwezigheid van immoborden in het straatbeeld als 'visuele vervuiling' werd omschreven.

De Confederatie van Immoberoepen heeft een reeks aanbevelingen klaar rond de problematiek van de wildgroei van immoborden. Deze nota komt er na politieke kritiek waarbij de aanwezigheid van immoborden in het straatbeeld als ‘visuele vervuiling’ werd omschreven.

De Confederatie wil met deze aanbevelingen het versnipperde beleid in de vele gemeenten aankaarten. Enerzijds wordt aan de leden gevraagd som de regelgeving strikt toe te passen als antwoord op de bezorgheid van sommige gemeenten. Anderzijds is het ook een pleidooi voor meer uniforme en werkbare regels.

Hoewel de immoborden verre van overal als problematisch worden beschouwd, engageerde de Confederatie van Immoberoepen zich begin dit jaar om een antwoord te bieden op de zogenaamde wildgroei van immoborden. Heel wat sectorspelers – zowel vastgoedmakelaars als externe specialisten – werden over de problematiek bevraagd.

Informatieplicht

Immoborden blijken tegenwoordig niet alleen als publiciteitskanalen te fungeren, ze moeten de consument ook van meet af aan heel wat verplichte informatie meegeven. Daarbij worden vaak afkortingen of symbolen gebruikt die vastgoedmakelaars in het kader van hun informatieplicht op de immoborden moeten afbeelden.
Het opzet ervan is goed bedoeld, maar voor de consument is deze info vaak onbegrijpelijk. En hoe meer informatie moet worden weergegeven, hoe meer plaats er moet zijn om al die informatie op kwijt te kunnen. In dat opzicht dringt zich dan ook een uniformisering van de informatieverplichtingen én een kritische herwaardering van de rol van de borden op. (CIB/AB)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels