Combinatie: geothermische waterpomp en zonne-energie?

Centrale verwarming

Heeft het zin een geothermische warmtepomp te combineren met thermische zonne-energie?

Een warmtepomp gebruikt een bron op lage temperatuur om warmte op een hoge temperatuur te maken. Omdat iets van koud naar warm overbrengen niet vanzelf gaat, verbruikt een warmtepomp ook elektriciteit.

Hoe groter het temperatuursverschil tussen de bron op lage temperatuur en de gewenste afgiftetemperatuur, hoe meer elektriciteit de warmtepomp verbruikt.

Dat ligt aan de basis van het globalere positievere eindplaatje voor geothermische warmtepompen in vergelijking met warmtepomptypes die lucht als bron op lage temperatuur gebruiken: de buitenlucht heeft een lage temperatuur net op het moment dat de vraag naar warmte binnen het grootst is.

Sanitair aandeel

Gebruikt u de warmtepomp ook voor de aanmaak van sanitair warm water, dan is tijdens de zomermaanden net de lucht warmer dan de bodem of het water. In die periode presteert de bodem- of watervariant net iets minder.

De vraag naar sanitair warm water mag dan in de meeste woningen wel beduidend kleiner zijn dan de vraag naar warmte voor ruimteverwarming, toch kan het sanitair aandeel aanzienlijk zijn.

Het loont daarom de moeite te kijken of moeder natuur niet een extra handje kan toesteken…

Door het gebruik van een zonneboiler kan u op jaarbasis ongeveer de helft van uw sanitair warm water door de zon laten verwarmen.

Er bestaat een brede waaier aan types en modellen, met telkens als belangrijkste eigenschap dat ze de warmte van het zonlicht opvangen en afgeven aan een stromend medium dat via een warmtewisselaar zijn warmte afgeeft aan het water in het opslagvat voor sanitair water.

Zonneboiler

Veel van de systemen voor thermische zonne-energie hebben genoeg aan indirect zonlicht, waardoor de opbrengst in ons land toch nog behoorlijk kan zijn. Op een redelijke zomerdag zal de zonneboiler niet eens zijn maximale opwekbare capaciteit kunnen benutten en stopt de warmteafgifte omdat het opslagvat vol is.

In die zin is een zonneboiler nuttig bij eender welk toestel dat ingezet wordt voor de productie van sanitair warm water.

De zonneboiler neemt op de warmere dagen de productie volledig voor zijn rekening, maar ook op herfst- en lentedagen is de bijdrage ervan niet te onderschatten. Dus alleen maar positieve? Eigenlijk wel!

De kostprijs van systemen voor thermische zonne-energie is mede dankzij subsidies haalbaar, de installatie vraagt nauwelijks onderhoud en de koppeling met de warmtepomp is vandaag quasi standaard voorzien en kan regeltechnisch dus makkelijk en snel in orde worden gebracht.

Belangrijk is wel dat u het juiste opslagvat kiest. Een opslagvat voor koppeling met een thermisch zonnesysteem is voorzien van twee warmtewisselaars waarvan de onderste gekoppeld wordt met het zonnesysteem.

Temperatuurbeveiliging

Warm water stijgt in het vat en komt zo aan de sensor die meet of de warmtepomp nog moet bijspringen om de gewenste temperatuur te bereiken. Verder is het enkel oppassen geblazen wat de temperatuur betreft, want het water dat door de zon bereid wordt, kan meer dan lekker warm zijn.

Zeker kinderhandjes en -lijfjes zullen blij zijn met een temperatuurbeveiliging die liefst centraal wordt gemonteerd, dus vlak na het opslagvat zodat u nog optimaal profiteert van de groene energie!

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels