Confederatie Bouw meldt nieuw systeem van kortingen op onroerende voorheffing

Immo, Nieuws

De Vlaamse kortingen op de onroerende voorheffing worden grondig hervormd, dat staat te lezen in een persbericht van de Confederatie Bouw. Het desbetreffende ontwerp van decreet ligt momenteel ter goedkeuring in het Vlaams Parlement. De nieuwe regeling gaat normaliter in vanaf 1 januari 2013

De wijzigingen zijn viervoudig:
– De kortingen liggen heel wat hoger: een basisvermindering van 50% en een verhoogde vermindering van 100% in plaats van een basisvermindering van 20% en een verhoogde vermindering van 40% nu.
– Tegelijk wordt de duur van de korting ingekort: zij geldt nog maar voor vijf jaar in plaats van voor tien jaar.
– Bovendien wordt het maximale E-peil om kortingen op de onroerende voorheffing te krijgen verlaagd omdat ook in het algemeen het maximaal toegelaten E-peil lager komt te liggen.
– Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen woningen en andere gebouwen. Voor beide gelden dezelfde kortingen tegen dezelfde voorwaarden.

De nieuwe regeling geldt voor al de gebouwde onroerende goederen waarvoor de stedenbouwkundige vergunning is aangevraagd vanaf 1 januari 2013. De verminderingen van 20% en 40% die eerder werden toegekend, blijven verder lopen voor de nog resterende periode van tien jaar. Wie de situatie schematisch voorgesteld wil zien neemt best een kijkje op de website van de Confederatie Bouw. (KS)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels