Confederatie Bouw wil cao lonen in de bouw snel bindend verklaard zien

Confederatie Bouw wil cao lonen in de bouw snel bindend verklaard zien

Immo, Nieuws

De cao's in de bouw die het gevolg zijn van het sectoraal overleg voor de periode 2011-2012 werden nog steeds niet algemeen bindend verklaard door een koninklijk besluit. Confederatie Bouw vindt dat de overheid hierdoor de deur naar oneerlijke concurrentie en zelfs naar sociale fraude in de bouw wagenwijd openzet.

De cao’s in de bouw die het gevolg zijn van het sectoraal overleg voor de periode 2011-2012 werden nog steeds niet algemeen bindend verklaard door een koninklijk besluit. Confederatie Bouw vindt dat de overheid hierdoor de deur naar oneerlijke concurrentie en zelfs naar sociale fraude in de bouw wagenwijd openzet.

De collectieve arbeidsovereenkomsten die gesloten worden in het paritair comité voor het bouwbedrijf moeten -opdat ze ook van toepassing zouden zijn op alle bouwbedrijven- algemeen bindend worden verklaard door een koninklijk besluit. Dit KB kan maar een terugwerkende kracht hebben van één jaar.

Zonder nieuw KB zijn een aantal bedrijven, onder andere de buitenlandse bedrijven, niet meer gehouden om de lonen van de bouw te respecteren. Er is vandaag reeds een grote vorm van deloyale concurrentie in de sector en dus vindt de Confederatie Bouw dat wetgevende laksheid in dit domein zeker niet wenselijk is. Ze vraagt dat de cao’s onmiddellijk algemeen bindend worden verklaard.

Ook de financiering van het Fonds voor Bestaanszekerheid in de bouw komt door het uitblijven van een KB in het gedrang. Momenteel int de RSZ deze bijdrage op basis van afspraken tussen de sociale partners. Indien de afspraak niet wordt omgezet in een KB loopt ook de financiering van het FBZ gevaar, aldus Confederatie Bouw. (KS)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels