Daling activiteit bouwsector in 2012

Immo, Nieuws

Uit de gemeenschappelijke analyse van de sociale partners uit de bouwsector, vertegenwoordigd in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, blijkt dat er voor 2012 een slechtere activiteit in de bouwsector wordt verwacht. Die daling heeft vooral te maken met het afschaffen van de bouwstimulerende maatregelen.

Uit de gemeenschappelijke analyse van de sociale partners uit de bouwsector, vertegenwoordigd in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, blijkt dat er voor 2012 een slechtere activiteit in de bouwsector wordt verwacht. Die daling heeft vooral te maken met het afschaffen van de bouwstimulerende maatregelen. In 2010 en het grootste deel van 2011 was er een sterke activiteit in de bouwsector voor een groot stuk dankzij de bouwstimulerende maatregelen. Deze laatste werden door het uitdoven van de relancemaatregelen (o.a. de tijdelijke btw-verlaging voor nieuwbouw) en de sanering van de openbare financiën met de afschaffing van fiscale aftrekken voor de energie besparende investeringen en de groene lening sterk gereduceerd. In 2012 wordt er dan ook verwacht dat de renovatiemarkt structureel zal afkoelen.

Ook de residentiële nieuwbouw lijdt onder de afschaffing van de steunmaatregelen. Dit blijkt o.a. uit de afname van het aantal afgeleverde bouwvergunningen in 2011. Gelukkig is het aantal afgeleverde bouwvergunningen halverwege 2011 weer deels toegenomen, maar de tendens blijft dalend vergeleken met enkele jaren geleden. Er wordt bijgevolg gehoopt op een zekere heropleving van de residentiële nieuwbouw in de tweede helft van 2012, maar dit blijft onzeker.

Na een forse daling in 2009 en 2010 van het vergunde volume voor niet-woningbouw, lijkt in 2011 het niveau in volume te stabiliseren. Door de verslechtering van de conjunctuur halverwege 2011, blijven de bedrijfsinvesteringen onzeker. In geval van een verbetering van de algemene economische in 2012 wordt er in dit segment gerekend op een bescheiden groei.

De burgerlijke bouwkunde zal in 2012 omwille van de lokale verkiezingen een goed jaar kennen. In 2013 en 2014 zullen deze investeringen de lokale verkiezingscyclus volgen en afnemen.

Al deze vooruitzichten maken abstractie van een algemene economische verslechtering. De activiteit in de bouwsector zal in 2012 vermoedelijk een stuk slechter zijn dan in 2010 en 2011. Na 2012 gaat de bouwsector een onzekere toekomst tegemoet omwille van de afschaffing van de bouwstimulerende maatregelen.

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels