De 10-jarige aansprakelijkheid

Recht en financiën

Volgens het Burgerlijk Wetboek zijn aannemer en architect nog tien jaar na de bouw van uw woning aansprakelijk.

Volgens het Burgerlijk Wetboek zijn aannemer en architect nog tien jaar na de bouw van uw woning aansprakelijk voor alle gebreken van de grond en het gebouw, die de stevigheid van het gebouw in gevaar brengen.

Ook voor projectontwikkelaars

Deze aansprakelijkheid wordt door de wet Breyne uitgebreid tot de verkoper-projectontwikkelaar, ook als die het gebouw niet zelf als aannemer heeft opgericht of als die geen aannemer is. Ook als de woning intussen van eigenaar is gewisseld, blijft de verkoper aansprakelijk. Bij een appartementsgebouw is, indien n appartement is verkocht voor de voltooiing, de tienjarige aansprakelijkheid altijd geldig voor de gemeenschappelijke delen, ook voor eigenaars die na voltooiing een appartement hebben gekocht en dus niet onder de wet Breyne vallen.

Welke werken?

Onder de tienjarige aansprakelijkheid vallen alle zichtbare of verborgen fouten in de ruwbouw die de stabiliteit, de duurzaamheid, de veiligheid of de afdichting van de woning in het gedrang brengen. Voorwaarde is wel dat deze fouten niet zichtbaar waren bij de definitieve oplevering, of dat ze toen uitdrukkelijk werden gesignaleerd in het proces-verbaal van oplevering. Fouten in de afwerking hebben meestal niet zo’n verreikende gevolgen en vallen daardoor grotendeels buiten de tienjarige aansprakelijkheid. Welke zaken precies onder de tienjarige aansprakelijkheid ressorteren, hangt af van de rechter. Die baseert zich daarbij op de bestaande rechtspraak en op de bevindingen van een of meerdere experts. Enkele voorbeelden van gebreken waarvoor u de tienjarige aansprakelijkheid kunt inroepen: -een slechte samenstelling van mortel of gewapend beton -scheuren of spleten in de muren die de stabiliteit aantasten -roestende leidingen van de cv-installatie -een gebrekkige afdichting van dak, schoorsteen of buitenramen -vloeren die duidelijk niet waterpas liggen -fouten in de riolering.

In solidum: wasda?

Aannemer en architect hebben tegenover elkaar een informatie- en adviesplicht, en moeten elkaar wijzen op grove gebreken. Vandaar dat ze allebei aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eenzelfde fout. In dat geval

zijn ze niet solidair aansprakelijk, maar elk voor zich. In juridische termen worden ze “in solidum” veroordeeld, wat betekent dat u als bouwheer de u toegekende schadevergoeding kunt eisen van wie u wil.

Beter tijdig reageren

De tienjarige aansprakelijkheid impliceert dat u de gerechtelijke vordering binnen die wettelijk begrensde periode moet instellen. Vergeet niet dat juridische procedures heel lang aanslepen. De tienjarige aansprakelijkheid is ook geen mirakeloplossing. Bepaalde gebreken kunt u na de definitieve oplevering niet zomaar onder de tienjarige aansprakelijkheid klasseren. Ga daarom bij de eindoplevering zo kritisch mogelijk te werk. Op dat ogenblik kunnen nog heel wat scheve zaken rechtgetrokken worden, achteraf is dat veel moeilijker.

Ik ga Bouwen & Renoveren

ExtraStart van de tienjarige

De wet blijft onduidelijk over het tijdstip waarop de tienjarige aansprakelijkheid begint. Volgens sommige juristen vangt deze aan bij de eindoplevering, tenzij in het contract de voorlopige oplevering als begindatum werd bepaald. De meeste contracten doen dat om te voorkomen dat de tienjarige aansprakelijkheid eigenlijk elf jaar bedraagt. Maar u zal het waarschijnlijk niet storen dat u een jaartje zekerheid meer krijgt.

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels