De architect: partner van a tot z

De architect: partner van a tot z

Bouwpartners

De belangrijkste taak van de architect is als professionele partner optreden van de bouwheer; het is zijn wettelijke taak om te zorgen voor het concept van het gebouw en de opvolging van de goede realisatie ervan, van A tot Z zeg maar. Daarnaast kan de samenwerking met een architect de bouwheer extra voordelen opleveren die vaak meer dan welkom zijn.

1. Concept van het bouwproject

De architect is, samen met de burgerlijke ingenieur, de enige persoon die bij wet gemachtigd is om een stedenbouwkundige vergunning (de voormalige bouwvergunning) in de vereiste vorm aan te vragen. Om dit te kunnen doen, moet de architect een plan uittekenen waaronder hij zijn handtekening plaatst.

Zijn ‘creatie’ of ‘oeuvre’ blijft trouwens zijn intellectuele eigendom. Maar naast het plaatsen van een handtekening voor het verkrijgen van de bouwvergunning wendt de architect tijdens deze beginfase zijn kennis en ervaring ook aan op het vlak van:

  • ruimtelijke indeling: de verdeling van de oppervlakte, de ligging van de vertrekken ten opzichte van elkaar, de binnen- en buitencirculatie, de oriëntatie, enz.
  • architectuur: definitie van de volumes, de keuze van de materialen, respecteren van de stedenbouwkundige voorschriften, …
  • administratieve ondersteuning: het opstellen van het lastenboek, de meetstaat, de offerteaanvragen en de aannemingscontracten, de planning en organisatie van de werf, de controle en opvolging van de budgetten en facturen, enz.

2. Opvolging van de goede uitvoering

De architect is ook wettelijk verplicht om de uitvoering van de werken op te volgen, vanaf het concept tot aan de oplevering van het gebouw. Ondanks de discussie over de duur van dit engagement – volgens sommigen eindigt het engagement van de architect bij de ruwbouw-windichtfase van de woning – kiest de Orde van Architecten duidelijk voor het standpunt dat zijn engagement verder reikt dan dat en bijvoorbeeld ook het elektriciteitsaspect, loodgieterij, … en de controle van de maatregelen voor het behalen van het wettelijke energieprestatieniveau omvat.

Cruciaal in dit takenpakket van de architect zijn de werfbezoeken- en verslagen. De bouwheer laat in het contract met zijn architect best een gemiddeld aantal werfbezoeken opnemen, evenals de fases waarin die moeten plaatsvinden. Zo blijft de bouwheer steeds op de hoogte van de laatste stand van zaken en evoluties op de werf. Die werfbezoeken blijven uiteraard ook na de ruwbouwfase een absolute noodzaak.

Tijdens het bouwproces is en blijft de architect verantwoordelijk voor de taken die hij op zich neemt (en waarvoor hij ook verzekerd is). De architect is niet verantwoordelijk voor de fouten, vertragingen,… van de aannemer of van andere bouwpartners, tenminste als die fout géén gevolg is van zijn instructie. Maar hij moet wel controleren of ze hun werk goed doen. Stelt hij vast dat dit niet het geval is, dan kan hij hun werk weigeren of laten corrigeren.

3. Extra voordelen

In zee gaan met een architect kan ook nog andere voordelen opleveren voor de bouwheer. Zoals…

  • Op dit moment is de architect de enige partij in het bouwproces die bij wet verplicht is om zich te verzekeren voor zijn tienjarige aansprakelijkheid op de stabiliteit en de waterdichtheid van het gebouw. Dit is niet onbelangrijk voor de bouwheer, want stel dat er tijdens of na het bouwproces toch een lek of een stabiliteitsprobleem wordt vastgesteld, dan kunt u als bouwheer op de verzekering van de architect terugvallen!

Voor een aannemer ligt dat anders. Die draagt in principe alleen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van zijn deel van de werken, net zoals de andere bouwpartners. En bovendien is hij niet wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen de gevolgen van een eventuele slechte uitvoering en draagt géén tienjarige aansprakelijkheid op zijn werken, behalve indien die betrekking hebben op de stabiliteit of waterdichtheid van de constructie. In praktijk kan dit betekenen dat u als bouwheer bij faling van de aannemer niet op een financiële vergoeding van deze partij zal kunnen rekenen. Uw architect is dan ook het best geplaatst om u te helpen bij de screening van een betrouwbare uitvoerder.

  • Los van het zuiver creatieve en bouwkundige luik van het (ver)bouwproject moet de bouwheer tegenwoordig aan heel wat bouwtechnische wetten en regels voldoen. Wie als bouwheer daar niet of te weinig van op de hoogte is, riskeert problemen. Afhankelijk van wat u precies met uw architect contractueel afspreekt, kan hij (een deel van) die administratieve taken (veiligheidscoördinatie, bouwvergunningen, EPB-verslagen, …) op zich nemen.

Vooral de huidige energieprestatieregelgeving kan dit mooi illustreren. Die is vrij ingewikkeld en legt zware boetes op indien de woning niet aan de gestelde normen voldoet. Welnu, werkt u samen met een architect, dan kunt u alvast op beide oren slapen en hoeft u zich van die administratieve rompslomp niets aan te trekken, want de architect ondertekent immers een engagement dat het project vanaf de ontwerpfase aan de energieprestatieregelgeving zal voldoen. Om dit te kunnen waarmaken, zal hij het project opvolgen totdat alle maatregelen hiervoor zijn uitgevoerd.

Kortom, de architect is op elk moment dé onafhankelijke adviseur waarop de bouwheer te allen tijde een beroep kan doen. Net zoals men soms een advocaat onder de arm neemt om zijn gelijk te halen, is de architect er om zijn cliënt, de bouwheer, bij te staan.

Dirk De Mesmaeker

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels