De brandveiligheid van hout

Bouwmethodes

Hout is een brandbaar materiaal. Moeten we ons dan in een houten woning extra zorgen maken over de brandveiligheid? Het antwoord op die vraag luidt unaniem: "Neen". Het blijft evenwel raadzaam om een aantal preventieve maatregelen te nemen, zowel in de ontwerp- als uitvoeringsfase.

Hout is een brandbaar materiaal. Moeten we ons dan in een houten woning extra zorgen maken over de brandveiligheid? Het antwoord op die vraag luidt unaniem: “Neen”. Het blijft evenwel raadzaam om een aantal preventieve maatregelen te nemen, zowel in de ontwerp- als uitvoeringsfase.

In de eerste plaats moeten we een onderscheid maken tussen twee basisbegrippen met betrekking tot de brandveiligheid van materialen: de brandreactie en de brandweerstand. De brandreactie verwijst naar die eigenschappen van een materiaal die het ontstaan en de verspreiding van vuur beïnvloeden. De brandweerstand heeft dan weer te maken met de mate waarin een bouwelement gedurende een bepaalde tijd zijn dragende functie behoudt om de evacuatie van de aanwezigen en de interventie van de hulpdiensten mogelijk te maken.

Wat betreft de brandreactie, wordt hout dat geen brandwerende behandeling heeft ondergaan beschouwd als een brandbaar materiaal uit klasse D volgens de Europese classificatie die gaat van A (onbrandbaar) tot F (zeer brandbaar). Wat de brandweerstand betreft, scoort hout een stuk beter. Bij brand vormt de relatief trage verkoling van hout een soort beschermlaag voor de onverbrande houten kern, die hierdoor haar mechanische eigenschappen behoudt. Zo blijft de stabiliteit van het gebouw langere tijd gewaarborgd.

Rond de brandveiligheid van eengezinswoningen bestaat geen enkele reglementering. Het blijft evenwel raadzaam om een aantal preventieve maatregelen te nemen, zowel qua ontwerp als in de uitvoeringsfase. Dergelijke maatregelen zijn bedoeld om de risico’s van bij het begin zo veel mogelijk te beperken, de verspreiding van vuur tegen te gaan en de stabiliteit van de houten elementen zo lang mogelijk te garanderen.

Qua ontwerp, kunt u de risicozones (zoals de ruimte waar de elektriciteitsmeter hangt) maar beter zo goed mogelijk van de leefruimtes afschermen. Het kan een goed idee zijn om voor technische ruimtes minder hittegevoelige materialen (zoals betonblokken) te gebruiken óf de houten elementen af te beschermen met onbrandbare materialen zoals gipsplaten. U kunt daarvan één of twee lagen voorzien, naargelang het gewenste beschermingsniveau.

Om de efficiëntie van de beschermende materialen te garanderen, moeten die vakkundig worden geplaatst. Vooral aan de overgangen tussen verschillende elementen en aan de ramen moet de nodige aandacht worden besteed. Sylvie Reversez

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels