De kracht van cement

Bouwmethodes

Cement mag dan een "banaal" materiaal zijn, het kan ons inzicht geven in de toestand van de bouwsector en zelfs in de geopolitieke situatie in sommige delen van de wereld. Febelcem, de federatie van de Belgische cementnijverheid, publiceerde recentelijk haar jaarverslag van 2015. Daaruit blijkt het volgende.

2015 was een goed jaar voor de verkoop van cement in ons land. Die steeg namelijk met 5% ten opzichte van het jaar voordien. De cementbedrijven zien hiervoor twee belangrijke redenen: in de eerste plaats de gunstige weersomstandigheden gedurende het hele jaar, met nauwelijks of geen weerverlet; en daarnaast de goede instandhouding van de residentiële nieuwbouw. Op het eerste gezicht lijkt dit argument in strijd met de daling van het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouw. Maar als we beter kijken, zien we dat de groei betrekking heeft op collectieve woonprojecten (appartementen, rusthuizen,…). Deze sector vertegenwoordigt een aanzienlijk meerverbruik aan gewapend beton – en dus van cement – per bewoner dan bij individuele woningen. Bovendien is het marktaandeel van zogenaamde alternatieve bouwmethodes zoals hout en staal, kleiner in de collectieve residentiële bouw. Dat verklaart dus al veel.

Verder leren we dat de import van cement aanzienlijk is gestegen. Oorzaak daarvan is dat de bouwmarkt in onze buurlanden een dip kent, waardoor Nederlandse en Franse cementbedrijven hun cement tegen dumpingprijzen bij ons proberen af te zetten. Die plannen zouden echter wel eens kunnen worden gedwarsboomd door de invoering van de nieuwe kilometerheffing. Vermits cement een goedkoop product is, zal de impact van de transportkosten immers groter zijn dan bij producten met een hogere toegevoegde waarde. Deze potentiële stijging van de transportkosten kan dus in de kaart spelen van de plaatselijke producenten en uiteindelijk een positieve invloed hebben op het milieu door de afstand tussen producenten en werven te verkorten.

Maar het onmisbaar karakter van cement in de bouw zou het materiaal ook een onverwachte politieke macht kunnen geven. Begin april lazen we dat Israël de invoer van cement in de Gazastrook tegenhield. De Palestijnse enclave was in de zomer van 2014 het toneel van zware bombardementen. Israël beschuldigt Hamas er namelijk van dat ze cement, bestemd voor de wederopbouw gebouwen, gebruikt om de ondergrondse tunnels heraan te leggen die door de bombardementen vernietigd werden. Deze beslissing van Israël blokkeert nu de heropbouw van de Gazastrook. Volgens de Verenigde Naties worden nog steeds meer dan 75.000 Palestijnen als “ontheemd” beschouwd doordat hun woning vernietigd werd. Op die manier wordt cement een wapen. Geen vernietigingswapen, maar een wapen dat massale wederopbouw onmogelijk maakt.

Achter het woord cement gaat dus een heel verhaal schuil.

N.B.: Sinds 23 mei laat een toezichts- en coördinatiemechanisme van de VN de levering van cement naar de Gazastrook weer toe.


Eric Cloes

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels