De mogelijkheden voor de terugbetaling van uw hypothecair krediet

Recht en financiën

Wat de terugbetaling van uw hypothecair krediet betreft, bestaan er verschillende mogelijkheden. De beste keuze hangt af van uw specifieke situatie.

Wat de terugbetaling van uw hypothecair krediet betreft, bestaan er verschillende mogelijkheden. De beste keuze hangt af van uw specifieke situatie, uw financie mogelijkheden, uw wensen en de fiscale voordelen die u kunt krijgen.

Vast bedrag of vast kapitaal

De meest toegepaste formule is die van de vaste maandelijkse terugbetalingen. U betaalt elke maand een vast bedrag terug, dat gedeeltelijk uit kapitaal en gedeeltelijk uit rente bestaat. De eerste jaren betaalt u meer intresten en minder kapitaal terug. Na verloop van tijd verminderen de intresten en betaalt u steeds meer kapitaal terug.

U kunt ook maandelijks een vast gedeelte kapitaal terugbetalen. De voordelen zijn dat het maandelijks bedrag geleidelijk vermindert omdat het intrestgedeelte constant daalt, en dat u op het eind van de rit minder rente hebt terugbetaald dan bij vaste maandelijkse terugbetalingen.

Het nadeel is dat u in het begin met zwaardere maandelijkse terugbetalingen zit. Om de terugbetalingslast in het begin zo laag mogelijk te houden, is bij diverse financie instellingen een uitstelperiode mogelijk. In dat geval betaalt u gedurende een bepaalde periode, bijvoorbeeld 12 maanden, niets of alleen rente terug.

Alleen rente terugbetalen

Bij de formule met eenmalige terugbetaling van kapitaal moet u alleen rente terugbetalen. Het kapitaal betaalt u volledig terug op het einde van de looptijd. De meest gekende vorm van deze formule is het overbruggingskrediet, dat u kunt gebruiken als u uw bestaande woning verkoopt en een andere koopt of bouwt. Met dit krediet overbrugt u de periode tussen de betaling van uw nieuwe woning en de (latere) verkoop van uw eerste woning.

Een andere mogelijkheid is de beleggingshypotheek, waarbij u rente terugbetaalt maandelijks een storting doet in een beleggingsverzekering. Op het einde van de looptijd betaalt u met de opbrengst van uw belegging het geleende kapitaal in n keer terug. Als het resultaat van uw belegging hoger is dan het geleende bedrag, krijgt u de meeropbrengst uitbetaald. Als het resultaat lager is, kunt u de lening verlengen volgens dezelfde formule, of een deel van het kapitaal terugbetalen en de rest als een beleggingshypotheek laten doorlopen.

Bij de wedersamenstelling met de gemengde levensverzekering worden zowel de dekking van het krediet als de wedersamenstelling van het geleende kapitaal geregeld met een gemengde levensverzekering. Elke maand betaalt u de interest op het geleend kapitaal. Het kapitaal wordt in n keer terugbetaald door storting van het verzekerd bedrag, de zogenaamde wedersamenstelling. Dat gebeurt normaal op de vervaldag van het contract of bij een eventueel overlijden van de kredietnemer/verzekerde.

Tips

Bij een vervroegde terugbetaling van een hypothecaire lening vragen banken meestal een herbeleggingsvergoeding, bijvoorbeeld 6 maanden intrest.

ExtraHoeveel kunt u terugbetalen?

Welk bedrag kunt u per maand terugbetalen zonder dat u uzelf financieel op droog zaad zet? Het basisprincipe luidt dat het totaal van uw maandelijkse kredietverplichtingen in geen geval hoger mag liggen dan een derde van uw netto maandelijks gezinsinkomen.

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels