De overheid betaalt mee

De overheid betaalt mee

Inbraak- en brandbeveiliging

Wie investeert in inbraak- en brandbeveiliging kan fiscaal voordeel genieten op deze investering.

De federale overheid geeft een belastingvermindering ter waarde van vijftig procent van het factuurbedrag, met een maximum van 730 euro. Dat voordeel is er zowel voor eigenaars als huurders, op voorwaarde dat de werken werden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer. Volgende werken komen in aanmerking:

Inbraak

– Specifiek inbraakwerend glas
– Specifieke beveiligingssystemen tegen inbraak zoals veiligheidssloten, slotbeveiligingssystemen, grendelbeveiligingssystemen en kierstandhouders, die oorspronkelijk werden geïnstalleerd of later worden aangebracht op de gevelelementen, zoals deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken.

Brand

– Waterblussers en poederblussers
– Automatisch blustoestel voor verwarmingslokalen op stookolie
– Deuren met brandweerstand van een half uur

Uitgesloten voor premie

De uitgaven voor de levering en plaatsing van gevelelementen – deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken – komen niet in aanmerking voor een belastingsvermindering. Ook gepantserde deuren, alarmsystemen, de aansluiting bij een alarmcentrale of een camerasysteem uitgerust met een registratiesysteem komen niet aanmerking.

Een motor met anti-ophefsysteem voor elektrische garagepoorten kan voor slechts 25 procent van de totale waarde van de motor in aanmerking genomen worden voor de hier bedoelde belastingvermindering in plaats van de gebruikelijke 50 procent. (RDM)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels