De renovatiepremie

Recht en financiën

Renoveren kost geld. Gelukkig kan u in Vlaanderen genieten van een nieuwe renovatiepremie.

Renoveren kost geld. Gelukkig kan u in Vlaanderen genieten van een nieuwe renovatiepremie. Voor deze extra steunmaatregel heeft de Vlaamse regering een budget van 50 miljoen euro voorzien. Komt u ook in aanmerking?

Vorig jaar al werd aangekondigd dat er een ontwerpregeling in de maak was betreffende een nieuwe renovatiepremie. Die regeling werd dan in januari principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering, en in maart werd ze definitief goedgekeurd. De nieuwe premie richt zich tot iedereen die zijn woning renoveert. Die moet in Vlaanderen gelegen zijn en minstens 25 jaar oud zijn op het moment van de aanvraag. Handig om weten: ook appartementen komen in aanmerking.

Een belangrijke voorwaarde is wel dat u als aanvrager geen ander onroerend goed mag bezitten. Het moet dus gaan om uw enige woning. Bovendien kan u slechts één renovatiepremie aanvragen voor dezelfde woning binnen een periode van tien jaar. Als u voor het bewuste huis al de ‘verbeterings- en aanpassingspremie’ – kortweg VAP – geniet, dan geldt er een wachttijd van drie jaar. Bovendien is er geen cumul mogelijk met de vroegere bouw- of renovatiepremie tot tien jaar na de uitbetaling.

In principe geldt deze nieuwe renovatiepremie voor de eigenaar-bewoner. Maar ook als verhuurder kan u er een beroep op doen. In dat geval moet u uw huis na de renovatiewerken wel voor minstens negen jaar ter beschikking stellen van een sociaal verhuurkantoor.

De financiële regels

Bij de aanvraag moet u voor minstens 10.000 euro (exclusief BTW) aan geldige facturen kunnen voorleggen. Dat kunnen dus facturen van geregistreerde aannemers zijn. Maar als doe-het-zelver mag u ook aankoopfacturen van bouwmaterialen indienen. Facturen vanaf 1 januari 2006 worden aanvaard. Ze mogen bij aanvraag sowieso niet ouder zijn dan drie jaar. Maar u kan dus verschillende facturen opsparen, om zo tot het minimumbedrag van 10.000 euro te komen.

De premie bedraagt maximaal 30 procent van de aanvaarde kostprijs, maar er is wel een plafond van 10.000 euro voorzien. Als u dus voor 20.000 renoveert, dan krijgt u een premie van (20.000 x 30 procent =) 6.000 euro. Renoveert u voor 40.000 euro, dan wordt de (40.000 x 30 procent =) 12.000 euro beperkt tot 10.000 euro. Het exacte bedrag wordt berekend op basis van uw facturen. Let wel, u kan de aanvraag pas indienen na afloop van de renovatiewerken. Want die aanvraag moet alle facturen bevatten. Maar wacht niet te lang: als iedere aanvrager gebruik maakt van het maximum (dus 10.000 euro), dan is er slechts ruimte voor 5.000 dossiers. Want dan is het vooropgestelde budget van 50 miljoen euro opgebruikt.

Er geldt overigens ook een inkomensvoorwaarde. Er wordt namelijk rekening gehouden met uw – eventueel gezamenlijk – belastbaar inkomen van drie jaar voor de aanvraag. Gebeurt de aanvraag dus in 2007, dan wordt gekeken naar uw inkomen van 2004. Voor alleenstaanden geldt er een inkomensgrens van maximum 35.000 euro. Hebt u als alleenstaande één persoon ten laste, dan mag uw inkomen de grens van 50.000 euro niet overschrijden. Voor elke extra persoon ten laste mag dit bedrag verhoogd worden met 2.800 euro. Voor samenwonenden geldt sowieso de inkomensgrens van 50.000 euro. Per persoon ten laste stijgt die limiet met 2.800 euro. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Ter informatie: de inkomensvoorwaarde geldt niet wanneer u uw woning ter beschikking stelt van een sociaal verhuurkantoor.

Welke werken?

In principe moet het gaan om werkzaamheden aan het hoofdgebouw en eventuele aanbouw. Dus niet aan losstaande bijgebouwen. De renovatiewerken moeten bovendien leiden tot een substantiële verbetering van uw woning. Die moet uiteindelijk structureel gezond en vochtvrij zijn. Deze werkzaamheden komen alvast nooit in aanmerking: werken aan de veranda, plaatsing van badkamermeubelen en -accessoires, installatie van individuele verwarmingstoestellen en kachels, en plaatsing van verlichtingsarmaturen en elektrische verbruikstoestellen.

Hieronder vindt u een opsomming van de werkzaamheden die wél in aanmerking komen voor de renovatiepremie:

1. Ondergrondse werkzaamheden:

funderingen

kelders waterdicht maken

bestrijding kelderzwam

2. Vervanging of verbetering van binnen- en buitenmuren:

afbraak en wederopbouw

thermische isolatie buitenmuren

gevelbekleding en bepleistering buitenmuren

bepleistering binnenmuren

behandeling optrekkend grondvocht in muren

vernieuwing voegwerk (eventueel met gevelreiniging)

behandeling muren tegen huiszwam

3. Vernieuwen van draagvloeren en dekvloeren (geheel of gedeeltelijk):

afbreken en vervangen draagvloeren

behandeling tegen huiszwam en insecten

thermische isolatie

vernieuwing dekvloeren (als gevolg van vervanging draagvloeren of plaatsing van leidingen of isolatie)

wegwerken niveauverschillen in vloeren

4. Vernieuwen van dak (geheel of gedeeltelijk):

afbreken en vervangen dakstructuur

behandeling tegen (huis)zwam en insecten

vernieuwen waterdichte bedekking

afvoer hemelwater

aanbrengen of vervanging dakvlakramen, koepels, schouwen,…

isolatie dakvlak (volgens EPB of minimaal 12 centimeter dik)

5. Vernieuwen van buitenschrijnwerk (geheel of gedeeltelijk):

vervanging ramen en buitendeuren met hoogrendementsbeglazing

vervanging beglazing

afwerking ramen (maar geen rolluiken)

6. Vervanging of plaatsing binnendeuren (deurblad minstens van 93 centimeter breed, en alle deuren op de woonverdieping)

7. Vervanging of plaatsing van veilige trappen

8. Elektriciteitswerken (keuringsattest is vereist):

vernieuwing elektrische huisinstallatie

vernieuwing elementen voor stroomvoorziening en telecommunicatie

kosten aansluiting en plaatsing meetinstallatie

9. Vervanging of plaatsing sanitair:

vervanging of plaatsing badkamer en wc

vervanging of plaatsing tweede badkamer en wc op een andere verdieping

vernieuwing of aanbrengen van leidingen voor watertoevoer en afvoer, warmwatertoestel,…

10. Centrale verwarming (hoogrendementsketels met klassieke, duurzame energiebronnen)

aanbrengen, vervanging of verbetering cv-installatie

installatie warmtepomp

plaatsing rookmelders

Roel Van Espen

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels