De spouwmuur

De spouwmuur

Bouwmethodes

Sinds de opkomst van de spouwmuur worden er blokken gebruikt om het binnenspouwblad en de dragende binnenmuren op te bouwen.

Vroeger uitsluitend betonblokken en later grote holle baksteenblokken (snelbouw), holle betonblokken, Argexblokken (beton met korrels uit geëxpandeerde klei), gasbetonblokken… Bouwen met blokken gebeurt soms, omdat het goedkoper is, omdat het sneller gaat of om een betere isolatie te hebben.

Een overzicht.

Tot voorbij het midden van de vorige eeuw werden uitsluitend volle muren gebouwd. In het zuidelijke deel van België werd hiervoor meestal natuursteen gebruikt (omdat het ter beschikking en goedkoop was) en in het noorden meestal baksteen (omdat klei hier voorradig was voor het maken ervan). Een dergelijke volle muur was arbeidsintensief en vroeg veel dure materialen. Bovendien ontstonden er makkelijk problemen van vochtdoorslag en was het geheel ook heel inert. Inert betekent dat de massa en de samenstelling van de muur zodanig is dat hij een grote warmtecapaciteit heeft: daardoor is een woning met dergelijke muren moeilijk op te warmen in de winter (nadeel), maar blijft het er binnen in lang fris in de zomer (voordeel).

De oplossing voor deze problemen was de spouwmuur. Een binnenspouwblad, het dragende deel van de muur, werd opgemetseld met goedkopere holle betonblokken of grote holle bakstenen (snelbouw). Goedkoper en door de grote afmetingen van de blokken ook sneller te verwerken. Langs de buitenkant van deze dragende muur en ermee verbonden voor de stabiliteit kwam het buitenspouwblad, opgetrokken in baksteen van klassiek formaat. Tussen beide zat een luchtspouw. Vocht dat door het buitenspouwblad naar binnensijpelde, kon door openingen (open stootvoegen) aan de voet van de muur naar buiten vloeien.

Door deze manier van bouwen werd de inertie van de muur kleiner. De holle betonblokken of snelbouwstenen hadden immers holtes en daardoor minder materiaal, minder massa. Bovendien bood deze manier van bouwen (en de aard van deze materialen) ook veel meer kans op luchtlekken waardoor warmte sneller verloren ging.

Dit ondervond men al spoedig bij de eerste petroleumcrisis. Sedertdien moet isolatie de warmteverliezen doorheen de muren opvangen. De spouw was en is de aangewezen plaats om deze isolatie te installeren. Goed geplaatst tegen het binnenspouwblad dekt het isolatiemateriaal eventuele luchtlekken af en biedt het een belangrijke barrière tegen warmteverliezen. Bovendien zit het in de spouw beschut tegen vocht.

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels