De toekomst van de stookolieketel

De toekomst van de stookolieketel

Centrale verwarming, Energie

Volgens het Energiepact tussen de federale overheid en de gewesten zal de commercialisering van stookolieketels in 2035 worden stopgezet. Dat betekent dat hun verkoop vanaf die datum wordt verboden, maar niet hun gebruik. Dat is een belangrijke nuance voor gezinnen die met stookolie verwarmen. Zij zullen dat kunnen blijven doen tot in 2050 ongeveer.

De gewesten voorzien telkens in een afbouwplan voor de verwarming. En drie gewesten, dat betekent in België drie verschillende timings:

  • Brussel

Gezien de relatief lange levensduur van een stookolieketel wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest deze deadline vervroegen naar 2025. Bovendien zou de vervanging van stookolie door een andere energievorm (warmtepomp, gascondensatieketel…) tussen 2021 en 2025 recht geven op een specifieke premie.

  • Vlaanderen

In Vlaanderen heeft het debat over het verbod op stookolieketels vanaf 2021 veel reactie teweeggebracht. Dat protest heeft de bevoegde minister in de kiem kunnen smoren door te verduidelijken dat de Vlaamse regering geen algemeen verbod op de verkoop van stookolieketels had beslist, maar wel de plaatsing van nieuwe stookolieketels bij nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties een halt toe wilde roepen. Voor de andere woningen blijft de streefdatum van 2035 van kracht.

  • Wallonië

Het Waalse Gewest volgt de federale kalender van 2035. Daar zijn veel landelijke gebieden namelijk niet aangesloten op het aardgasnetwerk, en laat dat nu net de oplossing zijn die als alternatief voor stookolie naar voren wordt geschoven.

Overstappen op een andere energiebron. Wat met je stookolietank?

Wanneer je overstapt op een andere brandstof, ben je wettelijk verplicht je stookolietank definitief buiten werking te stellen. Die wettelijke vereisten verschillen eveneens naargelang het gewest. In ieder geval moet je hiervoor een beroep doen op een erkend technicus.

  • Vlaanderen

Om een stookolietank buiten dienst te stellen, moet de tank worden leeggemaakt (en gereinigd als het om een tank van meer dan 6.000 liter gaat). Gaat het om een ondergrondse tank, dan moet hij ook verplicht verwijderd worden. Is dat om technische redenen niet mogelijk (omdat de tank bijvoorbeeld niet toegankelijk is), moet de tank inert gemaakt worden door hem bijvoorbeeld op te vullen met zand, schuim of een ander inert materiaal.

  • Wallonië

In Wallonië zal de technicus de tank eerst leegmaken, vervolgens ontgassen en helemaal schoonmaken. Daarna wordt de tank ontmanteld en verwijderd. Ook hier geldt dat wanneer een stookolietank niet verwijderd kan worden, hij kan worden opgevuld met een inert materiaal.

  • Brussel

In Brussel is er geen dwingende regelgeving. Naargelang de tank zal je al dan niet een aangifte moeten doen of een milieuvergunning aanvragen. Dat doe je bij je gemeente. De procedure die je moet volgen zal ook daarvan afhangen. Meestal zal de tank moeten worden ontgast, leeggemaakt en gereinigd. Het afval moeten worden opgehaald door een erkende inzamelaar van gevaarlijk afval in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Reken voor de buitendienststelling van je stookolietank op zo’n 1.000 à 2.500 euro (exclusief btw) naargelang de capaciteit van je tank en de vereiste interventie. Achteraf ontvang je een certificaat waaruit blijkt dat de installatie volgens de wettelijke normen werd gesaneerd. Bewaar dit certificaat goed. Vraag ook na bij de gemeente of je in aanmerking komt voor een premie voor het verwijderen of neutraliseren van je stookolietank.

Tekst Benoît Bilocque

Beeld © Weishaupt

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels