De tuinarchitect: close-up van een miskend beroep

Bouwpartners

Het beroep van tuinarchitect is sterk geëvolueerd: het is zowel een vakman als een ideeënman.

Een tuinarchitect is een van de vele professionals die u bij uw bouw- of renovatieproject kunt betrekken. Een close-up van een miskend beroep dat de voorbije jaren behoorlijk is geëvolueerd.

“Een tuinarchitect is zowel een vakman als een ideeënman. Zijn vak is méér dan zomaar wat ruimte opvullen met planten – of nog karikaturaler: bloembakken vullen”, zegt Luc Lampaert, secretaris van de Belgische Vereniging van Tuinarchitecten en Landschapsarchitecten (BVTL).

De opdrachten in de branche worden namelijk steeds gevarieerder. De ene klant droomt van een groendak, de andere van een verticale tuin waarmee de Parijse botanist Patrick Blanc bekendheid heeft verworven – denk aan zijn realisatie in het parlement in Brussel -, nog anderen van terrassen, tuinconstructies en een diversiteit van planten en materialen, gaande van terracotta en hout via beton tot gerecycleerde materialen…


1. Bekwaamheden en werkterrein


2. Opdrachten

Bij privéopdrachten legt de tuinarchitect de werken vast, hij controleert de uitvoering ervan, geeft advies bij de (her)aanleg en bij het beheer van de tuinen, privéparken, recreatieparken in privébezit, groene zones rond bedrijven, enz.
Bij publieke opdrachten wordt van de landschapsarchitect verwacht dat hij de studies aanlevert, projecten ontwikkelt en onder meer advies geeft op het vlak van:
– de stadsontwikkelingsplannen;
– de landschapsplannen in het kader van herverkaveling en ruimtelijke ordening;
– de beheersplannen in het kader van (beschermde) monumenten en plaatsen;
– de gemeentelijke plannen op het stuk van natuurontwikkeling;
– het milieueffectenrapport;
– de plannen voor de (her)aanleg van recreatiezones, sportterreinen, openbare parken en andere groene stadszones, speelpleinen, begraafplaatsen…;
– de (her)aanleg van de publieke ruimte;
– het beheer van de groene ruimte;
– enz.

3. De betaling
Als er niet wordt gewerkt met een arbeidscontract, worden tuinarchitecten door hun klanten vergoed volgens een overeenkomst die bij het eerste contact met de opdrachtgever moet worden gemaakt (zie hoger). De klant heeft twee mogelijkheden voor de betaling: hetzij een vast bedrag voor de hele opdracht (die doorgaans loopt tot de oplevering), hetzij een provisie (tussen de 6 en de 12 procent, soms zelfs 15 procent).

Luc Lampaert is niet zo’n voorstander van de die tweede optie, die minder transparant is: “Het zijn niet de kosten die de waarde van een project bepalen. Je kunt hetzelfde project namelijk realiseren met duurdere of goedkopere materialen.”


4. De opleiding

Laure Eggericx

* In de deontologische code van de BVTL is het volgende vastgelegd: “De uitoefening van het vak als lid van de BVTL is niet verenigbaar met het beroep van aannemer, boomkweker en andere beroepen die niet verenigbaar zijn volgens het interne reglement.”

Met dank aan Luc Lampaert, secretaris van BVTL..

Het vak is vandaag niet erkend, maar de bescherming van de titel is op til (kaderwet van 2006). Verscheidene scholen in Vlaanderen en Wallonië bieden een kwaliteitsopleiding in bachelor en/of master aan. Het werk van een tuin- of landschapsarchitect is even uitgebreid als gevarieerd. Centraal staat natuurlijk de opwaardering van de omgeving. Hij ontwikkelt het concept, is een specialist in ruimtelijke ordening, ontwerpt – in het kader van openbare of private opdrachten – projecten voor de (her)aanleg van de omgeving, en staat in voor de opvolging van de realisatie.

Zijn opdracht beperkt zich niet tot het groen, sommige projecten gaan veel verder. Lampaert herinnert zich nog de aanleg van een binnentuin, met niets meer dan minerale materialen. Want dit beroep gaat niet alleen over grote ruimtes: het kan net zo goed gaan om een binnenplaats van 10 vierkante meter als om een park van 10 hectare. De bijdrage van een tuinarchitect gaat vanaf de buitenmuren van het huis tot aan de omheining van het perceel. Maar ‘klein’ betekent niet zomaar ‘gemakkelijk’. Soms is het complexer om een kleine ruimte uit te werken dan een uitgestrekt domein met een vijver, een zwembad, terrassen, een moestuin, enz.

In de voorbije decennia is het beroep danig uitgebreid, en gaat het duidelijk verder dan de aanleg van parken en tuinen. Het omvat nu ook landschappen en ‘open ruimte’, zowel in steden als op het platteland. (de website www.bvtl.be en de publicaties van de vereniging leggen duidelijk de evolutie van het beroep en zijn opdrachten uit, bieden een lijst met de contactgegevens van de BVTL-leden en informatie over opleidingen, bijscholingen en andere werkgroepen).

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels