De verschillende soorten funderingen

Bouwmethodes

Meestal is het de ingenieur die op basis van de bodemstalen bepaalt welke funderingen nodig zijn.

Meestal is het de ingenieur die op basis van de bodemstalen bepaalt welke funderingen nodig zijn.

Strookfunderingen

In het meest gunstige en vaakst voorkomende geval worden strookfunderingen gelegd. Die zijn gemiddeld 40 tot 80 cm breed en 20 tot 40 cm dik. Ze worden enkel onder draagmuren gelegd. Is de draagkracht van de bodem homogeen, dan bestaan de strookfunderingen uit niet-gewapend of licht gewapend beton (met eenvoudig roosterwerk in de onderlaag) . De wapening zal steviger zijn wanneer bijvoorbeeld een grondverzakking overbrugd moet worden. Hier en daar kunnen ook funderingsblokken worden voorzien onder een structureel bouwelement, zoals een zuil.

De funderingsplaat

Is de bodem van mindere kwaliteit en moeten er bredere funderingsstroken worden aangelegd om het gewicht van de constructie beter te verdelen, dan moet u misschien de voorkeur geven aan een volle funderingsplaat waarbij niet enkel onder de muren betonnen elementen worden gestort. Het gaat dan om een volwaardige funderingsplaat over de hele oppervlakte van het huis met een buitenrand van 10-15 cm. Een dergelijke vloerplaat is 18 tot 35 cm dik, wordt eveneens uit beton gegoten en voorzien van een wapening. In vergelijking met een constructie op een strookfundering moet u rekening houden met een meerkost van 12.000 tot 15.000 euro voor een woning met een vloeroppervlakte van 100 m2.

Funderingsputten en palen

Is de bodem écht rot, dan moeten meer geavanceerde technieken gehanteerd worden. De meest ingrijpende oplossing is het gebruik van heipalen : prefab-elementen die in de grond worden geheid. Voor dit werk is echter een enorme machine op de werf nodig, wat soms problemen kan veroorzaken als de locatie niet vlot toegankelijk is. Een fundering op heipalen vertegenwoordigt trouwens een meerkost van 25 tot 30 % in vergelijking met een funderingsplaat. Deze oplossing dringt zich dan ook enkel op als alle andere funderingstechnieken ontoereikend blijken. Een iets goedkoper en handiger alternatief is het gebruik van micropalen met een diameter van 10 tot 15 cm. Die worden met een kleinere machine in de grond geboord. Verschillende kleinere palen kunnen één grote vervangen.

Een tussenoplossing, tussen de funderingsplaat en de heipalen in, is de funderingsput. In dat geval worden in de bodem putten gegraven die daarna met zand of beton worden gevuld en zo een ‘sokkel’ vormen. Een rij gewapende draagbalken maakt de fundering compleet en vormt een soort ‘plaat’ waarop de constructie later kan steunen.

Ondermetselen

Als het om een rijhuis gaat, speelt niet alleen de aard van de bodem een rol. Indien de aanpalende woning geen kelder heeft en u toch een kelder heeft, dan moet u een diepere fundering voorzien onder de scheidingsmuur. Uw buur kan geen bezwaar aantekenen, al moet u vóór de start van de werken wel een plaatsbeschrijving laten opmaken voor het geval er structurele problemen in zijn huis zouden opduiken. Bij het ondermetselen worden er onder de muur van uw buren partiële greppels gegraven die beurtelings met beton worden gevuld. Kies voor krimpvrij beton om verzakkingen te voorkomen.

Tekst: Fanny Bouvry

Ik ga Bouwen & Renoveren 02/2008

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels