De vijf prioriteiten voor de bouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Immo, Nieuws

De Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad heeft haar eisenbundel overgemaakt aan de politieke wereld in Brussel. Maar wat zijn dan precies de bouwprioriteiten voor onze hoofdstad ? Onder meer administratieve vereenvoudiging, opleiding en mobiliteit staan hoog op de agenda.

De Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad heeft haar eisenbundel overgemaakt aan de politieke wereld in Brussel. Maar wat zijn dan precies de bouwprioriteiten voor onze hoofdstad ? Onder meer administratieve vereenvoudiging, opleiding en mobiliteit staan hoog op de agenda.

De Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad legt vijf punten op tafel, op vlak van bouwen, waar Brussel in de toekomst aan zal moeten werken. Om deze punten te realiseren wil de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad constructief samenwerken met de overheid.

Dit zijn de vijf punten waar er volgens de CBB-H aan gewerkt moet worden in Brussel :

1. Minder administratieve lasten : administratieve lasten zijn een groot probleem voor bouwbedrijven in Brussel. Het groot aantal verplichtingen en hun bijkomende complexiteit maken de aannemers het leven zuur. De organisatie vraagt dan ook aan de Brusselse bestuurders om de administratieve lasten voor aannemers met de helft te verminderen. Dit door bijvoorbeeld de tijdrovende bezoeken aan de gemeenteloketten overbodig te maken. Deze zouden bijvoorbeeld vervangen kunnen worden door elektronische applicaties, waarbij alle formaliteiten in één beweging kunnen gedaan worden. Daarnaast stelt de CBB-H voor om OSIRIS uit te breiden, het recente platform voor de coördinatie van bouwplaatsen in het gewest.

2. Betere mobiliteit en parkeermogelijkheid : de CBB-H is grote voorstander van duurzame mobiliteit in Brussel. Voor bouwbedrijven is een voertuig een werkinstrument, maar het wordt steeds moeilijker en duurder om het voertuig te parkeren. In het Parkeerbeleidsplan staat dat er voor aannemers vrijstellingskaarten komen voor tijdelijke werven en interventies. De CBB-H eist dat dit zo snel mogelijk gebeurt en wil dit plan al na een jaar evalueren.

3. Bruggen tussen ondernemingen en onderwijs : bouwbedrijven hebben nood aan geschoold personeel en vanuit de sector zelf komt de vraag voor een herwaardering van het bouwonderwijs. De bouw wil bruggen slaan tussen het onderwijs, de opleiding van werkzoekenden en de realiteit op de werkvloer.

4. Cityboom: tempo van woningbouw verdubbelen : Tegen 2020 zal het Hoofdstedelijk Gewest ongeveer 120.000 inwoners meer tellen dan nu het geval is. Toch komen er niet genoeg woningen en sociale woningen bij om deze mensen een plek om te wonen te geven. Om deze bevolkingsgroei op te vangen moet het tempo van de woningbouw zo snel mogelijk verdubbeld worden. De CBB-H pleit voor het opzetten van een kader dat zowel de privé- als de overheidsinvesteringen in woningen stimuleert. De woonbonus, die door de zesde staatshervorming een gewestelijke bevoegdheid is geworden, moet behouden blijven. Hij is van fundamenteel belang voor de capaciteit van de gezinnen om hun woning te financieren.

5. Meer overheidsinvesteringen : De volgende Brusselse regering moet een meerjarenplan voor investeringen opstellen, met als doel het peil op te trekken tot het Europese gemiddelde. De CBB-H vraagt ook dat de regering zo snel mogelijk werken op de sporen zet om nieuwe infrastructuur te bouwen en de oude te onderhouden, om crèches en rusthuizen bij te creëren, dienstengebouwen … Ze moet een verbetering van de energie- prestaties van gebouwen blijven steunen en die steun zelfs opdrijven. Het premiebeleid voor energiebesparende ingrepen moet voortgezet worden, net zoals de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu die is gesloten met de bouwsector. Beiden hebben hun relevantie en hun effectiviteit intussen bewezen. (LVR)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels