De voor- en nadelen van de warmtepomp: een handige inleiding

De voor- en nadelen van de warmtepomp: een handige inleiding

Energie

Wanneer u opteert voor een verwarming op basis van hernieuwbare energie, blijven er nog heel wat opties over. Neem nu de warmtepomp bijvoorbeeld. Deze haalt warmte-energie uit zijn omgeving en geeft het vrij als warmte aan het verwarmingssysteem.

De introductie van een warmtepomp kan het E-peil van een woning met 20 tot 30 punten doen verlagen. Maar uit welke warmtebron kan de warmtepomp het beste zijn energie halen voor uw huis? Om het maximale rendement uit uw investering te halen en een snelle terugverdientijd te realiseren, moet u eerst een gedegen antwoord op deze vraag vinden.


Welke warmtebron kiezen?

U heeft keuze uit vijf verschillende systemen. Allereerst is er de water/water-warmtepomp die zijn warmte gaat zoeken in het grondwater. Dat vereist een boring van waaruit het grondwater wordt naar boven gepompt. Woont u in de stad dan zal deze optie al minder aantrekkelijk zijn. De vrij hoge investeringskosten worden gecompenseerd door een uitstekend rendement, het hoogste van alle warmtepompen.

Optie twee is de bodem/water-warmtepomp, een geothermisch systeem met een horizontaal of verticaal buizennetwerk. Ook hier gaat een boring aan vooraf, maar de warmte wordt nu niet onttrokken aan het grondwater maar aan de bodem. Dit vraagt om een geschikte ondergrond en een goede isolatie in huis. In de stad zal dit wederom schier onrealiseerbaar zijn.

Een lucht/water-warmtepomp geeft de warmte aanwezig in de buitenlucht door aan een systeem voor vloerverwarming, centrale verwarming of sanitair warm water. Door het heersende klimaat zal men hiermee nooit het rendement bereiken dat een geothermische pomp haalt. Troeven zijn de eenvoudige installatie, ook in de stad en de beperkte kosten.

De lucht/lucht-warmtepomp werkt op dezelfde manier als het vorige type maar zal de lucht verwarmen en rechtstreeks in de woning blazen. In de zomer kan deze pomp fungeren als airconditioning. Hier geldt vanzelfsprekend dezelfde klimaatsbeperking, waar een eenvoudige installatie en beperkte investering voor tegenover staat.

Ten slotte is er nog de bodem/bodem-warmtepomp die de warmte uit de grond afgeeft in de vorm van vloerverwarming.


Belangrijkste aandachtspunten

Om nu te bepalen of de lucht of de bodem voor u de meest interessante piste zijn, moet men een aantal factoren in rekening brengen. Allereerst de prijs van een boring. Deze kan immers sterk variëren, waarbij er tussen regio’s duizenden euro’s verschil kunnen liggen. Deze kostprijs zal in grote mate de rendabiliteit van de installatie bepalen en dus de terugverdientijd van uw investering.

Daarnaast moet men oog hebben voor het aantal vierkante meter dat men wil verwarmen. Wanneer dat minder dan 350 m² bedraagt weegt de meerkost van een boring allicht niet op tegen het hogere rendement dat het zal opleveren. Met een captatienet, een soort horizontale warmtepomp, kan dit opvangen, maar dan moet u voldoende ruimte ter beschikking hebben. Reken op tweemaal uw woonoppervlakte.

Nadat u de bron gekozen hebt, mag u niet vergeten rekening houden met de geluidshinder die de pomp mogelijk kan veroorzaken. Vooral lucht/water-warmtepompen kunnen voor wat geluidshinder zorgen. Hou dus de decibelaanduidingen nauwlettend in de gaten.

De laatste tip die we u kunnen meegeven is misschien een open deur intrappen: kijk goed naar het rendement van de installatie. Hoe hoger de COP (de verhouding weer tussen de hoeveelheid afgegeven warmte tegenover de hoeveelheid verbruikte energie), hoe lager uw verbruik. Maar voor lucht/water-warmtepompen kan u deze waarden het best tegen het licht houden bij buitentemperaturen.

Warmtepomp in renovatieproject?

Een van de voornaamste voorwaarden voor een goede werking van een warmtepomp is een goed geïsoleerde woning. In renovatieprojecten kan dit niet altijd gegarandeerd worden. Toch zijn er ook hier duurzame alternatieven beschikbaar. Er bestaan immers hybride warmtepompen die de hernieuwbare energiebron combineren met een klassieke gasketel. De installatie zal dan steeds zelf kiezen voor het systeem met het hoogste rendement. Gemiddeld kan men op deze manier een besparing van 20% à 25% op zijn energiefactuur bereiken. (VC)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels