De voornaamste renovatiewerken op een rijtje

niet importeren

Van de funderingen over de elektriciteit tot het dak: de voornaamste aspecten van een renovatie belicht.

Een overzicht van de voornaamste soorten renovatiewerken:

1. Funderingen

Het gebeurt vaak dat de oude funderingen de bijkomende belasting van een nieuwe structuur niet aankunnen. Indien u een draagmuur of een zuil optrekt, moet u zorgen voor een voeting of een specifieke ondersteuning in de ondergrond. Indien u het gebouw ophoogt, moet u de funderingsplaat waarop het volume rust in de ondergrond versterken, aangezien ook het gewicht van uw woning toeneemt. Bij heel oude huizen kan het gebeuren dat de toenmalige fundering te krap werd bemeten.

2. Dak

Indien het bestaande gebinte niet werd aangetast door zwammen of insecten, kan u het misschien behouden en gewoon door een dakdekker laten controleren of de dakbedekking in pannen of leien en de afwerking in zink (dakgoten en slabben) voldoende werden afgedicht. Is het gebinte in slechte staat, dan moet u het laten repareren of zelfs laten vernieuwen door een timmerman.

U kan in dat geval van de gelegenheid gebruik maken om, indien u dat wenst, een aantal veranderingen door te voeren: ophoging, plaatsing van een glazen dak… Tegelijk moet u misschien de isolatie van het dak herbekijken (zie verder). In dat geval moeten de dakpannen en leien worden weggehaald om de plaatsing van een onderdak mogelijk te maken.

3. Thermische isolatie en afdichting

Bij renovaties moet de isolatie, vooral in het dak, vaak herbekeken worden om zo weinig mogelijk warmte verloren te laten gaan, thermische bruggen op te lossen en te voorkomen dat waterdamp in de isolatielaag doordringt. Een bijkomende isolatie impliceert soms nog andere werken, aangezien er niet altijd voldoende ruimte is om de isolatielaag uit te breiden. Soms is bijkomend spantwerk nodig, als het bestaande spantwerk niet voldoende ruimte biedt voor de isolatie. Soms moet voor de muurisolatie een halve wand tegen de oorspronkelijke wand worden aangebouwd.

Dat moet allemaal gebeuren in functie van de dikte en de gebruikte materialen van de bouwschil. Indien voor de beoogde werken een stedenbouwkundige vergunning nodig is, legt het thermisch reglement voorwaarden op voor de globale thermische isolatie (K-variabele). Voor andere werken raden we u aan dezelfde voorschriften na te leven, om uw muren voldoende te isoleren. We wijzen onder meer op de nieuwe regionale reglementering voor de energieprestaties van gebouwen (EPB – cf. www.epb-oplossingen.be). In Vlaanderen is de reglementering al van kracht. In Brussel en Wallonië zal dat het geval zijn vanaf de zomer van 2008.

4. Andere werken

Tijdens een renovatie kan u uiteraard heel wat andere werken overwegen: de plaatsing van nieuwe scheidingswanden, het opknappen van de gevel, het maken van nieuwe raamopeningen, de plaatsing van een trap of een nieuwe vloer en ga zo maar door. Onthoud dat in het geval van renovaties sommige technieken geschikter zijn dan andere. Doorslaggevend daarbij is dat de elementen gemakkelijk te verwerken moeten zijn. Zo moet u de voorkeur geven aan lichte of modulaire systemen: balken en sluitstenen in plaats van gewelven, houtskeletbouw in plaats van zware constructies…

5. Water en sa nitair

Controleer eerst uit welk materiaal de buizen bestaan. Alles in lood moet absoluut worden vervangen. Verzinkt staal kan behouden blijven, maar besef dat het op termijn gaat roesten. Idealiter voorziet u nieuwe leidingen in kunststof. Er kunnen ook andere problemen opduiken: een te lage waterdruk leidt tot kalkafzetting in de buizen (te verwijderen via elektronische weg) of maakt duidelijk dat een toevoerklep aan vervanging toe is. Lawaai of een hoorbare fluittoon wijst op verstoppingen (gebruik materialen in kunststof!), signaleert dat uw kranen aan vervanging toe zijn… Laat een loodgieter een volledige check-up van uw installatie uitvoeren.

Ook de afvoer van afvalwater verdient de nodige aandacht. U kan water door de toevoerbuizen stuwen door de druk te verhogen. Afvalwater stroomt weg onder invloed van de zwaartekracht, en dus moeten de buizen naar het riool toe afhellend worden gelegd. Indien uw nieuwe badkamer of toilet aan de achterkant van het huis ligt, moet u dan ook over de hele afstand een buizenstelsel aanleggen dat naar de straat toe afhelt. Hiervoor kunnen ingrijpende werken nodig zijn: het uitbreken van vloeren, het openmaken van funderingsmuren…

6. Verwarming

Het is aan te raden om tijdens renovaties uw ketel – zeker als die al wat ouder is – te vervangen om een hoger rendement te bereiken. De levensduur van een ketel schommelt rond twintig jaar. Op zoek naar een nieuwe gasketel? Kies voor een toestel met CE en HR+ label of voor een HR-TOP ketel die op hele lage temperatuur draait (meer info op: www.gazinfo.be). Opteert u voor stookolie? Koop een model met CE en Optimaz label (meer info op: www.infomazout.be).

7. Elektriciteit
Een elektrische installatie moet voldoen aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). Dit erkende controlemechanisme zal een conformiteitsattest afleveren (meer info op: http://www.economie.fgov.be).

Een controle is verplicht voor:

1. installaties die vóór 1 oktober 1981 in dienst werden genomen
– bij ingrijpende wijzigingen of uitbreidingen
– indien werd gevraagd het aansluitingsvermogen te verhogen
– in geval van een eigendomsoverdracht, indien de installatie niet gedekt is door een conformiteitsrapport op basis van het AREI (laatstgenoemde regel wordt pas in juli 2008 van kracht)

2. installaties die na 1 oktober 1981 in dienst werden genomen
– om de 25 jaar
– vóór aansluiting van een nieuwe installatie
– bij ingrijpende wijzigingen of uitbreidingen
– indien werd gevraagd het aansluitingsvermogen te verhogen

8. Eigenlijke afwerking

Op het einde van de rit breekt dan eindelijk de fase aan waarop alle bewoners wachten, al denken ze vaak dat die de zwaarste wordt van de hele verbouwing: de eigenlijke afwerking (schilderen, vloerbedekking, nieuwe keuken, nieuw sanitair…).

9. De oplevering

Indien u met een of meerdere aannemers heeft samengewerkt, volgt na het beëindigen van de werken de fase van de “voorlopige” oplevering. Aannemer, architect en bouwheer krijgen dan de kans om de balans op te maken van wat er werd gerealiseerd, de laatste details af te werken, zichtbare fouten weg te werken… Op het einde van dat overleg begint de tienjarige garantie te lopen.

Let op, dit is geen totale garantie op álle uitgevoerde werken, maar een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de architect en de aannemers wat betreft de stabiliteit en de dichtheid van het gebouw. Eén jaar na het einde van de werken, vormt de definitieve oplevering het eindpunt van de hele onderneming. Het gebouw is dan al bewoond, heeft stormen en winterweer doorgemaakt. Op dat moment moet het voor de bewoners duidelijk zijn of er eventueel dingen zijn die hersteld of afgewerkt moeten worden.

Fanny Bouvry

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels