De windmolen: hoe, wat en waarom?

De windmolen: hoe, wat en waarom?

Duurzaam bouwen, Energiebronnen, Nieuws

België telt steeds meer windmolenparken. Toch slaat het succes van windmolens nauwelijks aan bij particulieren. Een inleidend woordje over het hoe, wat en waarom van de windmolen.

Het verschil tussen grote en kleine windmolens

Kleine windmolens voldoen in essentie aan de energiebehoeften van gezinnen of kleine bedrijven. Grote windmolens wekken energie op voor de openbare sector of voor grote ondernemingen. Het onderscheid tussen kleine en grote windmolens is dus een kwestie van omvang en vermogen, niet van technologie.

Belangrijkste kenmerken van een grote windmolen

 • Vermogen van 2 tot 6 MW
 • Aanloopsnelheid tussen 10 en 15 km/uur
 • Windbeperking tot 90 km/uur
 • Aanzienlijke afmetingen (die het landschap verontreinigen)
 • Geluidshinder
 • Risico op technische incidenten

Belangrijkste kenmerken van een kleine windmolen

 • Vermogen van enkele kW tot 1 MW
 • Aanloopsnelheid vanaf ~ 3 km/uur
 • Windbeperking tot ~ 220 km/uur
 • Beperkte afmetingen
 • Weinig geluidshinder
 • Kleine kans op incidenten

Hoe ontstaat wind?

Windenergie benut het natuurfenomeen wind. Windmolens kunnen windbewegingen omzetten in elektrische energie. De wind wordt onrechtstreeks veroorzaakt door de zon. Wind is immers het resultaat van drukverschillen ten gevolge van temperatuurverschillen tussen warme en koude luchtmassa’s.

Wind verplaatst zich van hoge drukgebieden naar lage drukgebieden. Over het algemeen ontstaat wind dus door een ongelijke spreiding van de warmte over het aardoppervlak.
Aangezien de wind in ons land regelmatig waait, is België een uitstekende voedingsbodem voor die hernieuwbare energie.

Hoe werkt het?

Wanneer er voldoende wind staat, draaien de wieken van de windmolen zodat de rotor in beweging komt. Die staat in verbinding met de transmissieas, op haar beurt aangesloten op een wisselstroomgenerator. De energie opgewekt door de beweging van de transmissieas wordt door de generator omgezet in elektrische stroom.

De generator treedt pas in werking wanneer een vrij hoge rotatiesnelheid wordt bereikt. Daarom wordt het systeem uitgerust met een versnellingskast. Een transformator regelt de stroomspanning zodat de stroom makkelijk via de middenspanningslijnen van het net getransporteerd kan worden. De centrale die de stroom ontvangt, kan die opnieuw omzetten en compatibel maken met het openbaar distributienet.

Om de wieken te laten draaien, is een windsnelheid van minimaal 10 tot 15 km per uur nodig voor grote windmolens, en van amper 3 tot 5 km voor kleine windmolens. Om zo optimaal mogelijk van de kracht van de wind gebruik te kunnen maken, zorgt de gyroscopische calculator ervoor dat de rotorbladen ideaal naar de wind worden gericht.

Een maximaal rendement wordt hoe dan ook bereikt wanneer de wind tegen een bepaalde snelheid blaast. Waait het harder, dan garandeert een remsysteem dat de maximale efficiëntie niettemin gevrijwaard blijft. Om materiële schade te vermijden, valt het systeem uit wanneer té hoge windsnelheden worden geregistreerd (bijvoorbeeld bij 90 km/u voor grote windmolens).

Windenergie, een goed idee?

Op termijn bieden individuele installaties voor energieproductie een lager rendement en een lagere rendabiliteit dan collectieve installaties. Bovendien zijn kleine huishoudelijke windmolens niet altijd makkelijk te plaatsen en vormen ze bijgevolg niet altijd de beste oplossing voor een doorsnee gezin. Vóór u kiest voor de installatie van een windmolen, moet u er dus zeker van zijn dat alle voorwaarden vervuld zijn om uw installatie te laten renderen.

Jérémy Goldyn

 

Goed om weten

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels